Number of the records: 1  

Slapy (zámek : Praha-západ, Česko)

 1. Corporate nameSlapy (zámek : Praha-západ, Česko)
  Place Slapy (Praha-západ, Česko)
  Origin1595 - stavba klášterní rezidence
  Events1928 - stavba novobarokního zámku
  DescriptonV severní části obce. - Původně zde stával poplužní dvůr, po r. 1304 zde zbraslavští cisterciáci zřídili poboční sídlo, odkud spravovali rozsáhlé hospodářství. Zbraslavský kronikař, řeholník Petr Žitavský v Kronice Zbraslavského kláštera popisuje osobní zážitky z 11. září 1308, kdy opevněný slapský dvůr přepadlo a obléhalo bavorské vojsko. Klášterní dvůr utrpěl také během husitských válek. Po požáru dvora zde cisterciáci r. 1595 postavili letní rezidenci (zámeček). V majetku Zbraslavkého kláštera byl zámeček do r. 1785. Po r. 1825 získal panství rytíř Karel Krob z Weidenheimu, po něm jeho zeť, hrabě Vladimír z Aichelburgu. Za jejich vlastnictví r. 1841 objekt upraven. Poté zámek chátral. R. 1919 jej koupila rodina pražského průmyslníka L. G. Bondyho. Zchátralý objekt byl r. 1928 zbourán a na jeho místě postaveno nové jednopatrové panské sídlo. - Jedná se o jednopatrovou novobarokní zámeckou budovu s otevřenými sloupovými chodbami po obou stranách. Střecha kryta měděnými deskami, na fasády použit bílý portlandský cement, dovezený z Ameriky. Vnitřní štukatérská výzdoba dílem italských a našich mistrů. - Okolo zámku menší, pravidelný park. - Během fašistické okupace slapské panství pod nucenou správou, po válce hospodářství převzaly státní statky, lesy připadly správě státního polesí. Ve druhé polovině 20. stol. zámecký objekt využíván ozbrojenými složkami ČSSR. Po r. 1990 byl restituován a je prázdný. Ve 30. l. 20. stol. byl také využit pro natáčení filmových exteriérů, tomuto účelu občas slouží dodnes.
  Keywordspoplužní dvory * zámky * majitelé zámku * rezidence * kláštery * baroko * pseudobaroko * restituce * filmy * parky * zámecké parky
  CitationHIEKE, Karel. České zámecké parky a jejich dřeviny. 1. vyd. Praha: SZN, 1984, s. 346.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 38.
  Obec Slapy [online]. [cit. 2004-07-15]. Dostupné z: http://home.tiscali.cz:8080/~cz270155/z_obec_slapy9.htm.
  See also related Zámecký park (Slapy, Praha-západ, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of geographical names - region
  (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°48'42.87"N, 14°23'49.22"E

GPS: 49°48'42.87"N, 14°23'49.22"E

Number of the records: 1