Number of the records: 1  

Fara (Hostivice, Česko)

 1. Corporate nameFara (Hostivice, Česko)
  Place Hostivice (Česko), Husovo nám. 5
  DescriptonNa východní straně náměstí. - Vystavěna v l. 1734-1736 pravděpodobně italským architektem Ottaviem Broggiem na příkaz velkovévodkyně Anny Marie Toskánské. - Pozdně barokní, obdélná, patrová, se středním trojosým rizalitem pavilónově převýšeným a ukončeným trojúhelníkovým štítem. Průčelí člení obdélná okna, římsy a uprostřed obdélný portál se světlíkem, spojený štukovým rámcem s oknem prvního patra, zdobeno erbem vévodů saskolauenburských. Vestibul sklenut valenou klenbou s lunetami, chodba plackami. - U fary brána do dvora datovaná r. 1790, s polokruhově sklenutým vjezdem, čabrakovými pilastry a zvlněnou, nad středem se zavíjející římsou.
  Keywordsfary * brány * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 444.
  Pamětníci dávných časů. In Hostivice. 700 let života a práce. 1277-1977. Hostivice: MNV, 1977. s. 44.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  Fara (Hostivice, Česko)

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.