Number of the records: 1  

Kostel Nejsvětější Trojice (Dublovice, Česko)

 1. Corporate nameKostel Nejsvětější Trojice (Dublovice, Česko)
  Place Dublovice (Česko)
  Events1878 - pseudorománská přestavba kostela
  1994 - oprava fasády kostela
  Personalities Brandl, Petr - malíř
  DescriptonV jižní části obce při hlavní silnici, na rozsáhlém hřbitově. - Původně románský farní kostel ze druhé poloviny 12. stol. (z té doby střed hlavní lodi a hranolová věž), goticky přestavěn ve druhé polovině 14. stol. Upravovaný na konci 15. stol., koncem 19. stol. pseudorománsky (r. 1878 upravena věž). - Krátké trojlodí kostela s polygonálně zakončeným presbytářem se sakristií po severní straně, s předsíňkou po jižní straně lodi a s hranolovou věží v průčelí. Presbytář s hrotitými okny s kružbami sklenut křížovou žebrovou klenbou (znakové vítkovické pětilisté růže na svornících tvarově příbuzné s kostelem v Sedlčanech). Do sakristie vede sedlový pozdně gotický portál z konce 15. stol. Triumfální oblouk hrotitý, silně zkrácené plochostropní trojlodí upraveno v 19. stol. Do předsíňky a podvěží vedou sedlové portály. Na severní stěně presbytáře renesanční nástěnné malby ze druhé poloviny 16. stol. - Zařízení: hlavní oltář barokní z doby okolo r. 1735, od některého z žáků F. M. Brokofa (přenesen sem z kostela křížovníků na Zderaze v Praze), r. 1802 osazen obrazem Ukřižování s Maří Magdalenou od Petra Brandla (signován před r. 1700). Levý boční oltář Nanebevzetí Panny Marie; pravý boční oltář Čtrnácti sv. pomocníků; barokní kazatelna; cínová kotlíková křtitelnice. Vpravo od oltáře náhrobek Mariany, dcery Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan (z r. 1597). - Při zdi kostela sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého z l. 1760-1770. - V r. 1994 při opravách fasád uskutečněn stavebně-historický výzkum, jenž odhalil pozůstatky románské stavby.
  Keywordskostely * náhrobky * sochy * obrazy * románský sloh * gotika * renesance * baroko * novorománský sloh
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 333.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 473.
  Střední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 194.
  ŽIŽKA, Jan. Průzkum kostela Nejsvětější Trojice v Dublovicích. Průzkumy památek, 1995, roč. 2, č. 2., s. 51-58.
  Hřebeny a Slapská přehrada: 1: 50 000. 3. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2001.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (8) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1