Number of the records: 1  

Kostel sv. Prokopa a Navštívení Panny Marie (Hvožďany, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Prokopa a Navštívení Panny Marie (Hvožďany, Česko)
  Other nameKostel Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa (Hvožďany, Česko)
  Place Hvožďany (Česko)
  Events1786 - kostel upravován
  DescriptonNa vyvýšenině v jihovýchodní části obce. - Gotický kostel, postaven v polovině 14. stol. jako farní. - Jednolodní s pravoúhle zakončeným presbytářem bez opěráků, se sakristií v ose presbytáře a s předsíňkou na západní straně. Fasády hladké, nečleněné, v presbytáři a v lodi hrotitá okna (okno v ose presbytáře zazděno). Na severní straně lodi hrotitý portál se zkoseným, hluboce vyžlabeným ostěním. Presbytář sklenut dvěma poli křížové klenby na klínových žebrech, v severní stěně kamenný pravoúhlý sanktuář a hrotitý triumfální oblouk. Loď, sakristie a předsíňka plochostropé. - Zařízení: hlavní oltář sv. Prokopa rokokový, portálový, ze druhé poloviny 18. stol., s gotickou sochou Javorské madony (ze zrušeného poustevnického kostelíka na vrchu Javorý); dva protějškové boční oltáře sv. Anny a Maří Magdaleny; boční oltář sv. Václava; barokní kazatelna a kamenná křtitelnice z konce 17. stol. Nástropní malby z r. 1932; varhany z r. 1870 od syna místního učitele, Josefa Houry. V lodi také 14 kamenných znakových a nápisových náhrobků vladyků z Hvožďan ze 16. a 17. stol. - Kostel obklopen hřbitovem se zvonicí.
  Keywordskostely * mariánské památky * náhrobky * gotika
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 484.
  Z regionálních dějin příbramského okresu 6. Příbram, 1989, s. 60.
  Střední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 200.
  Historické stavby. In Hvožďany 1352-2002. Hvožďany: Obecní úřad, 2002, s. 18.
  See also related Zvonice (Hvožďany, Česko)
  Kostel Navštívení Panny Marie (Javorý, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (13) - ARTICLES
  File name1502DownloadedSizeComment
  k0203128_video.movMOV10530.8 MB
  k0203128_video.aviAVI662.1 MB
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.