Number of the records: 1  

Kostel sv. Mikuláše (Jince, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Mikuláše (Jince, Česko)
  Place Jince (Česko)
  DescriptonNad silnicí na svahu. - Původně postaven jako gotický, v nynější podobě barokní z 18. stol. - Jednolodní, obdélný, s obdélným presbytářem o vyhloubených nárožích a s přilehlou sakristií. K průčelí kostela připojena dřevěná krytá chodba vedoucí do márnice. Kostel kryt mansardovou střechou, vnějšek kostela členěn vpadlými poli. Nad západním průčelím věž členěná pilastry. Okna obdélná, segmentově ukončená. Loď sklenuta plackou, nad trojstrannou západní kruchtou v podobě balkónu valená klenba s lunetami, podkruchtí plochostropé. Presbytář sklenut valeně s lunetami a lunetovým závěrem. Sakristie sklenuta valeně s lunetami, nad ní oratoř. Ve stěně sakristie zazděn drobný gotický sankruář. - Zařízení: hlavní oltář z první poloviny 18. stol., barokní, panelový, se soudobým obrazem; barokní kazatelna; v severní straně lodi barokní oltář sv. Josefa (přenesený z někdejší zámecké kaple), barokní oltář sv. Václava a pod kruchtou barokní zpovědnice; v jižní straně lodi oltář Sv. Kříže a barokní varhany z 19. stol. - Okolo kostela hřbitov. Barokní márnice (spojená chodbou s kostelem) postavena na kruhovém půdorysu, sklenuta kupolí, nově zařízena.
  Keywordskostely * márnice * hřbitovy * gotika * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Díl 1. Praha: Academia, 1977, s. 602.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1