Number of the records: 1  

Kosmas, asi 1045-1125

 1. Personal nameKosmas, asi 1045-1125
  Other nameCosmas von Prag, asi 1045-1125
  Cosmas, děkan pražský, asi 1045-1125
  Cosmas, asi 1045-1125
  Birth Zdice (Česko) - 1045
  Death Praha (Česko) - 21.10.1125
  Place of activity Praha (Česko)
  Olomouc (Česko)
  Ostřihom (Maďarsko)
  Charact.Kronikář českých zemí a kanovník svatovítské kapituly.
  Curriculum VitaeStudoval v Praze a v Lutychu, odkud si přinesl prvotřídní dobové vzdělání, i ve scholastické filozofii. Kolem r. 1082 se vrátil do českých zemí. Důvěrník pražských biskupů, sdílel s nimi názory na emancipaci církve vůči světské panovnické moci. Pověřován i diplomatickými úkoly. V r. 1099 byl v Ostřihomi vysvěcen na kněze. Kdy se stal děkanem svatovítské kapituly není přesně známo, pravděpodobně kolem r. 1110, kdy je vyslán do Olomouce hájit kapitulní zájmy proti olomouckému knížeti Otovi. - Autor Kroniky české. Vložil do ní národní bájesloví, zprávy o raných historických událostech i o soudobém dění. Jako jeden z prvních českých myslitelů zachytil a dotvářel dobové chápání společnosti a národa, pojetí státu a státní ideologie (sv. Václav jako patron země a věčný vládce lidu), spolupracoval na tvorbě a propagaci dynastického epického "rodokmenu" (Přemyslovská pověst).
  Keywordskněží * kronikáři * kanovníci
  Citationmd. Kosmas [online]. [cit. 2004-02-21]. Dostupné z: <http://www.phil.muni.cz/fil/scf/kosmas.html>.
  Kosmas (?1045-21.10.1125) [online]. [cit. 2004-02-21]. Dostupné z: <http://zivotopisyonline.cz/kosmas.php>.
  Autority NK. Praha: Národní knihovna, 2004.
  PETŘÍK, Maxmilián. 72 jmen české historie. Praha: Česká televize: Albatros Media, 2010, s. 6.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (14) - Digitalizované dokumenty
  (1) - Literature
  (7) - Monographies, maps
  (1) - ***nezarazeno***
  (1) - Audiobooks
  (12) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.