Number of the records: 1  

Petříček, Václav, 1944 prosinec 29.-

 1. Personal namePetříček, Václav, 1944 prosinec 29.-, RNDr.
  Birth Mladá Boleslav (Česko) - 29.12.1944
  Place of activity Kosmonosy (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Botanik a ochránce přírody.
  Curriculum VitaeDětství strávil v Kosmonosech. Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi (1959-1963). Po maturitě se ještě vyučil zahradníkem a poté vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od r. 1969 vědecký pracovník Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, od r. 1991 Českého ústavu ochrany přírody. Autorizovaný projektant územního systému ekologické stability, předseda Mezinárodní komise na ochranu Labe, konzervátor ochrany přírody okresu Mladá Boleslav ad. Věnoval se i výchově mládeže. Založil a po dvě desetiletí organizoval na zřícenině hradu Zvířetice studentské tábory ochrany přírody v rámci hnutí Brontosaurus. Po r. 1989 se přestěhoval z Prahy do Kosmonos a zapojil se do společenského a kulturního života města. Zakladatel a kustod Muzea města Kosmonos, aktivní člen zastupitelstva v Kosmonosích. - Autor a spoluautor řady vědeckých prací a populárně naučných publikací.
  Keywordspřírodovědci * botanici * ekologové * ochránci přírody * vědečtí pracovníci * odborní publicisté * sběratelé * muzejníci
  CitationTOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 564.
  HROMAS, Jaroslav. K šedesátce RNDr. Václava Petříčka. Živa, 2005, roč. 53 (91), č. 2, s. xviii.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (14) - Monographies, maps
  (52) - ARTICLES
  (5) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1