Number of the records: 1  

Křovák, Josef, 1884-1951

 1. Personal nameKřovák, Josef, 1884-1951
  Birth Pečky (Česko) - 12.10.1884
  Death Škvorec (Česko) - 03.09.1951
  Place of activity Praha (Česko)
  Vídeň (Rakousko)
  Charact.Významný český geodet a kartograf.
  Curriculum VitaePůsobil na různých katastrálních úřadech v Čechách. Pro vysokou odbornost povolán do triangulační kanceláře ve Vídni. V l. 1918-1942 odborný pracovník ministerstva financí, kde se zasloužil o založení triangulační kanceláře. V l. 1942-1944 pracovník Zeměměřického úřadu pro Čechy a Moravu. - Vytvořil novou původní metodu pro vyrovnávání velkých trigonometrických sítí a propracoval zobrazovací metodiku pro čs. mapovací práce. - Spoluautor nového katastrálního zákona. - Autor geodetických tabulek.
  Keywordsgeodeti * kartografové * odborní publicisté
  CitationMAR. Historie regionu. Kolínský deník, 1999, 12.10., s. 8.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 201.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (2) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR