Number of the records: 1  

Aostalli, Giovanni Battista, ca 1510-1575

 1. Personal nameAostalli, Giovanni Battista, ca 1510-1575
  Other nameAostalis de Savosa, Jan Baptista, ca 1510-1575,
  Birth Savosa (Itálie) - 1510
  Death Poděbrady (Česko) - 31.07.1575
  Place of activity Poděbrady (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Stavitel, architekt.
  Curriculum VitaeItalský stavitel. Do Čech přišel ve 40. letech 16. století už jako mistr. V l. 1537-1548 pracoval se svou skupinou na královském letohrádku Belveder, na katedrále sv. Víta a na pražském špitále. Před r. 1550 přišel do Poděbrad, kde přes třicet let vedl stavbu zámku pro císaře Ferdinanda I. Kromě přestavby zámku prováděl i menší stavby na poděbradském panství, přestavbu lodi kostela Povýšení sv. Kříže, lesní dům pro Ferdinanda I., špitál aj. Za zásluhy o výstabu císařských sídel mu byl udělen šlechtický titul s přídomkem de Sala. Pochován v chrámu Povýšení sv. Kříže, kde ho připomíná renesanční náhrobek.
  Keywordsstavitelé * architekti
  CitationHRABĚTOVÁ, Jana. Givanni Battista Aostalli - stavitel poděbradského zámku. Vlastivědný zpravodaj Polabí, 1999, roč. 33, s. 60-66.
  VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004, s. 28.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (3) - File of corporation names - monuments in region
  (4) - ARTICLES
Number of the records: 1