Number of the records: 1  

Amerling, Karel, 1807-1884

 1. Personal nameAmerling, Karel, 1807-1884, MUDr.
  Other name(Cirkevní jméno) Strnad, 1807-1884
  (Cirkevní jméno) Strnad-Klatovský, 1807-1884
  Amerling, Slavoj, 1807-1884
  Amerlín, Karel, 1807-1884
  Ammerling, Karel, 1807-1884
  Amrling, Karel, 1807-1884
  Amerling, Karel Slavoj, 1807-1884
  Amerling, Karel S., 1807-1884
  Amerling, K. S., 1807-1884
  Amerling, Karl, 1807-1884
  Amerling, Carl, 1807-1884
  See also (Cirkevní jméno) Rei, Justus, 1807-1884
  Birth Klatovy (Česko) - 18.09.1807
  Death Praha (Česko) - 02.11.1884
  Place of activity Budeč (Zákolany, Česko)
  Praha (Česko)
  Vídeň (Rakousko)
  Charact.Lékař, filozof a pedagog.
  Curriculum VitaeStudoval ve Vídni filozofii. Dr. J. S. Presl u něj vzbudil zájem o přírodní vědy, působil na pražské univerzitě jako jeho asistent. V r. 1836 složil zkoušky a získal doktorát veškerého lékařství. Ač lékař, jeho celoživotním posláním byla výchova a vzdělávání národa. V r. 1838 založil v Praze vzdělávací ústav Budeč v tradici romanticky pojaté národní vzdělanosti se zaměřením na přírodní vědy, chemii a technologii. V r. 1848 ředitel první hlavní školy s českým vyučovacím jazykem v Praze. V r. 1862 zakladatel Amerlingovy Fyziokratické společnosti za účelem studia kvality populace. Autor myšlenky založení prvního českého ústavu pro slabomyslné. Od r. 1871 lékař a ředitel v pražském Ernestinu - ústavu pro léčení a výchovu vývojově opožděných dětí. Navrhl reformu školství. Ve filozofii se klonil k panteismu. - Autor přírodovědných článků uveřejněných v různých tehdejších časopisech. - Pochován na Budči, kde chtěl podle tradované domněnky vytvořit národní pohřebiště - Český Slavín.
  Keywordspedagogové * filozofové * lékaři * odborní publicisté
  CitationOttův slovník naučný. Díl 2. Praha: J. Otto, 1889, s. 151.
  Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1984, s. 136.
  DOBNER, Libor. U hrobu K. S. Amerlinga na starobylé Budči. Slánské listy, 1994, roč. 2, č. 20, s. 28.
  KUCHYŇKA, Zdeněk. Karel Slavoj Amerling. Posel z Budče, 1994, č. 7, příl. Posla z Budče, [s. 1].
  KUCHYŇKA, Zdeněk. Nad hrobem Karla Slavoje Amerlinga. Kladenské noviny, 1994, roč. 44, č. 45.
  BOBÍKOVÁ, L. Amerlingovy ústavy pro idioty. Právo, 1998, roč. 8, č. 214, příl. Magazín Práva, s. 30.
  Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 13.
  PODLAHOVÁ, Libuše. 1+100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, s. 15.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of personal names and family names
  (3) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (4) - Monographies, maps
  (10) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1