Number of the records: 1  

Dryák, Alois, 1872-1932

 1. Personal nameDryák, Alois, 1872-1932, prof.
  Birth Olšany (Česko) - 24.02.1872
  Death Praha (Česko) - 06.06.1932
  Place of activity Kladno (Česko)
  Praha (Česko)
  Slaný (Česko)
  Charact.Architekt, vysokoškolský pedagog.
  Curriculum VitaeAbsolvent gymnázia ve Slaném a Uměleckoprůmyslové školy a speciální školy pro architekturu u prof. Ohmanna, v jehož ateliéru poté působil. Ve studiu pokračoval na pražské technice. Od r. 1898 pedagog kreslení na zlatnické škole a v l. 1903-1913 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Poté měl vlastní projekční ateliér. - Spoluautor pražských hotelů Central v Hybernské ulici a Garni (dnes Evropa), autor vil na Ořechovce a Hanspaulce, nakladatelství Orbis, Radio paláce, právnické fakulty v Brně, záložny na Křivoklátě, sokolských sletišť a dalších veřejných budov. Také autor architektury pomníků Fr. Palackého a sv. Václava v Praze. - V Kladně v r. 1903 autor návrhu budovy gymnázia a v r. 1923 bývalé Revírní bratrské pokladny (dnes Okresní soud). - Svým dílem se zařadil mezi průkopníky secese v Čechách.
  Keywordsarchitekti * učitelé * vysokoškolští pedagogové
  CitationTOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. 3. vyd. Díl I. Praha: Rudolf Ryšavý, 1947, s. 177.
  KOLLER, Rudolf. Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno: OPS, 1968, s. 23.
  VLK, M. Kladno a výtvarné umění. Katalog výstavy. Kladno 1988.
  TIETZE, Zdislav. Alois Dryák. Kladenské noviny, 1992, roč. 42, č. 7, s. 3.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 120.
  TIETZE, Zdislav. Osobnost našeho regionu - architekt Alois Dryák. Kladenské noviny, 1997, roč. 47, č. 5, s. 4.
  CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. vyd. I. díl. Praha: Libri, 1998, s. 117.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. I. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 261.
  Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. 14. sešit Dot-Dvo. Praha: Libri, 2011, s. 394. ISBN 978-80-7277-451-7.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (3) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (5) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1