Number of the records: 1  

Vodák, Jindřich, 1867-1940

 1. Personal nameVodák, Jindřich, 1867-1940
  Birth Lysá nad Labem (Česko) - 08.11.1867
  Death Praha (Česko) - 10.04.1940
  Place of activity Hradec Králové (Česko)
  Kutná Hora (Česko)
  Louny (Česko)
  Plzeň (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Divadelní a literární kritik, odborný publicista, umělecký překladatel francouzských autorů, redaktor a středoškolský pedagog.
  Curriculum VitaeAbsolvent gymnázia a Filozofické fakulty UK v Praze. V l. 1894-1899 středoškolský profesor v Plzni, Kutné Hoře, Hradci Králové a v Lounech, 1899-1919 na žižkovské reálce v Praze. Od r. 1920 odborový rada na ministerstvu školství a národní osvěty, kde vedl literární a divadelní oddělení. Člen výboru Dramatického svazu a ustavující komise Tylovy společnosti. - Člen redakce Ottova slovníku naučného, kulturní referent Českého slova, redaktor časopisu Jeviště. Přispíval do časopisů a deníků Literární listy, Lidové noviny, Niva, Čas, Venkov, Rozhledy ad. Názorově spjat s postnaturalistickým psychologickým divadlem. Překladatel z francouzštiny, např. Flauberta, Stendhala. - Autor divadelních a literárních kritik, statí a studií. Posmrtně byly vydány soubory jeho divadelních kritik Kapitoly o dramatu (1941), Eduard Vojan (1943), Cestou (1946), Shakespeare. Kritikův breviář (1950), Tři herecké podobizny (1953).
  Keywordsdivadelní kritici * literární kritici * odborní publicisté * překladatelé * redaktoři * učitelé * středoškolští pedagogové
  CitationSlovník českých spisovatelů. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 556.
  Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Sv. 6. Praha: Academia, 1987, s. 591.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 789.
  CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. vyd. II. díl. Praha: Libri, 1998, s. 263.
  SEVERA, R. 60 let od smrti divadelního kritika Jindřicha Vodáka. Listy města Lysé nad Labem a okolí, 2000, č. 9, s. 8.
  Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 4/II. Praha: Academia, 2008, s. 1414.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (1) - Literature
  (7) - Monographies, maps
  (3) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1