Number of the records: 1  

Kratochvíl, Josef, 1878-1958

 1. Personal nameKratochvíl, Josef, 1878-1958, PhDr., DrSc.
  Birth Žleby (Česko) - 28.07.1878
  Death Praha (Česko) - 01.11.1958
  Place of activity Kladno (Česko)
  Pelhřimov (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Petrolog, mineralog, geolog a pedagog.
  Curriculum VitaeVystudoval přárodopis, matematiku a fyziku na české univerzitě v Praze. V l. 1899-1901 asistent prof. Karla Vrby v mineralogickém oddělení Národního muzea. Středoškolský pedagog gymnázia v Pelhřimově, v l. 1904-1908 v Kladně a do r. 1925 reálky v Praze. Od r. 1920 mimořádný a od r. 1928 řádný profesor Přírodovědecké fakulty UK Praha. V l. 1924-1950 vedoucí petrografického ústavu Přírodovědecké fakulty UK, později i mineralogického ústavu. Od r. 1946 člen České akademie věd a umění. - Zabýval se topografickou mineralogií, petrologií, ložiskovou geologií a historií českého dolování. Autor odborných publikací o horninách a mineralogii. Jeho stěžejním dílem je pětisvazková Topografická mineralogie Čech (1937-1943).
  Keywordspřírodovědci * mineralogové * petrografové * geologové * učitelé * středoškolští pedagogové * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationDokumentační přehled. Praha 1978, č. 23.
  Dokumentační přehled. Praha 1983, č. 39.
  VALTA,J. Sté výročí narození akademika J. Kratochvíla. Hornický kahan, 1979, roč. 23, č. 3, s. 4.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 167.
  VANĚČKOVÁ, Jana. Muzejní biografický slovníček vědeckých pracovníků. Díl II. Čáslav: Městské muzeum, [1999].
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (10) - Monographies, maps
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1