Number of the records: 1  

Schäferna, Karel, 1884-1950

 1. Personal nameSchäferna, Karel, 1884-1950, prof., PhDr.
  Birth Nové Strašecí (Česko) - 03.07.1884
  Death Praha (Česko) - 28.12.1950
  Place of activity Mladá Boleslav (Česko)
  Praha (Česko)
  Slaný (Česko)
  Kodaň (Dánsko)
  Terst (Itálie)
  Švédsko
  Charact.Přírodovědec, zoolog, hydrobiolog, ichtyolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista.
  Curriculum VitaeAbsolvent gymnázia ve Slaném a zoologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Později ještě absolvoval biologicko-zoologický kurz v Terstu. Vl. 1906-1909 asistent a demonstrátor Zoologického ústavu. Pogé vyučoval přírodopis na pražském gymnáziu. V l. 1912-1919 profesor přírodopisu, matematiky a fyziky na gymnáziu v Mladé Boleslavi, 1919-1924 v Praze. V r. 1924 dosáhl hodnosti docenta na Vysoké škole technické v Praze, o rok později docent zoologie na UK. Od r. 1934 první profesor hydrobiologie a ichtyologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. - Popularizátor rybářských poznatků. V r. 1925 založil hydrobiologickou stanici na lnářských rybnících, 1927 spoluzakladatel a člen Československé společnosti zoologické. Zabýval se studiem korýšů, teratologií sladkovodních ryb a jejich parazity. Proslul mj. nálezem několika nových druhů korýšů - žábronožek na Slánsku. Účasník výzkumů v Kodani a ve Švédsku. Držitel královského dánského řádu Danneborg. - Autor řady vědecko populárních článků a odborných publikací, např. Původ a život úhoře, Význam hydrobiologie pro rybářství aj.
  Keywordspřírodovědci * zoologové * hydrobiologové * ichtyologové * odborní publicisté * učitelé * vysokoškolští pedagogové
  CitationMIČKA, Ladislav. Kulturní tvář Rakovnicka. I. část. Rakovník: Okresní muzeum a galerie, 1976, s. 109.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 622.
  Připomínáme si. Novostrašecký měsíčník, 2000, roč. 4, prosinec, s. 5.
  BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 187.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (2) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1