Number of the records: 1  

Svoboda, Emil, 1878-1948

 1. Personal nameSvoboda, Emil, 1878-1948, JUDr., PhDr. h.c.
  Birth Praha (Česko) - 02.10.1878
  Death Český Brod (Česko) - 19.08.1948
  Place of activity Praha (Česko)
  Bratislava (Slovensko)
  Charact.Český filozof a právník.
  Curriculum VitaeAbsolvent Právnické fakulty UK v Praze. V l. 1903-1913 úředník magistrátu hl. m. Prahy. Od r. 1913 pedagog ČVUT, od r. 1921 profesor občanského práva Komenského univerzity v Bratislavě. Od r. 1923 profesor soukromého práva a právní filozofie Právnické fakulty UK v Praze. Soustavně se zabýval filozofickou, estetickou problematikou. Patřil k nejvýznamnějším pozitivistickým představitelům nenáboženské etiky. Hlásil se k hnutí Volné myšlenky i k svobodnému zednářství. Vyšel z humanitních ideálů T. G. Masaryka a duchu starých orientálních filozofů. Jeho etika nacházela základ mravnosti v citu všelidské jednoty, v soucítění člověka s bolestí druhých lidí. Spravedlnost a lásku chápal jako nejvyšší hodnoty. - Autor filozofických a právních studií a publikací, např. Myšlenky o právu, etice a náboženství, Rodinné právo československé, Ideové základy občanského práva, Demokracie jako názor na život a svět ad.
  Keywordsfilozofové * právníci * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationČeskoslovenský biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 673.
  Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 551.
  ŠLECHTOVÁ, Alena, LEVORA, Josef. Členové České akademie věd a umění 1890-1952. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004, s. 286.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (6) - Monographies, maps
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1