Number of the records: 1  

Janout, Karel, 1910-1983

 1. Personal nameJanout, Karel, 1910-1983
  Birth Kladno (Česko) - 12.12.1910
  Death East Cleveland (Ohio) - 04.11.1983
  Place of activity Kladno (Česko)
  Liberec (Česko)
  Praha (Česko)
  Venezuela
  Charact.Kladenský fotograf, nakladatel a galerista.
  Curriculum VitaeVyučil se fotozinkografem a chemigrafem u nakladatele Jana Štence v Praze (1930), vzdělání si doplnil ještě studiem na Státní grafické škole v Praze. Nejprve pracoval ve fotoreprodukčním oddělení Vojenského zeměpisného ústavu. - V l. 1934-1945 majitel tzv. Janoutova grafického závodu v Kladně (dům čp. 1357). Vedle běžné reprografické produkce vydával bibliofilie s grafickou účastí Jana Konůpka, Stanislava Kulhánka a Karla Součka, např. Nerudovy Písně kosmické - faksimile rukopisu roudnického (1938), Knížky proti knězi kuchmistrovi Mistra Jana Husi (1935) aj. Zhotovoval štočky k reprodukci výtvarných děl, vlastní tisk publikací však zadával tiskárnám v Praze a dalších městech, teprve od počátku okupace spolupracoval s kladenskými tiskaři. V r. 1942 otevřel v Kladně soukromou galerii tzv. Janoutův grafický kabinet, kde pořádal pravidelné měsíční prodejní výstavy až do r. 1944. Ke každé výstavě připravil katalog, celkem jich bylo 24. - Po skončení války odešel s rodinou do Liberce, po r. 1948 emigroval a žil ve Venezuele a USA. Jeho potomci dnes žijí v USA.
  Keywordsfotografové * podnikatelé * vydavatelé * galeristé
  CitationVEVERKOVÁ, Irena. Výstavní činnost v Kladně v 1. polovině 20. století. Slánský obzor, 2005, roč. 13, s. 79-94.
  Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2002. Vol. 25429. [Fotokopie].
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - Monographies, maps
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1