Number of the records: 1  

Doležal, Daniel, 1967-

 1. Personal nameDoležal, Daniel, 1967-, Mgr.
  Birth Praha (Česko) - 28.11.1967
  Place of activity Praha (Česko)
  Příbram (Česko)
  Charact.Příbramský archivář a historik.
  Curriculum VitaeAbsolvent Filozofické fakulty UK v Praze, obor archivnictví a historie. Od r. 1991 pracovník Státního okresního archivu v Příbrami. Člen České archivní společnosti od r. 1990. - Odborně se zaměřuje na dějiny správy, pořádání historických fondů v příbramském okresním archivu, pomocné vědy historické, dějiny obcí okresu Příbram, šlechtu a erbovní měšťany na Podbrdsku. Výsledky své badatelské činnosti publikuje v odborném a regionálním tisku a ve spolupráci s ředitelem příbramského muzea na stránkách dějepisných publikací.
  Keywordsarchiváři * historici * odborní publicisté
  CitationŠKODOVÁ, M. Historie má budoucnost. Horymír, 1997, roč. 1, č. 6, s. 5.
  HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 143.
  TRANTINA, Václav a kol. Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu (1945 až současnost). Příbram: Knihovna Jana Drdy, 2001, s. 53.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (5) - Monographies, maps
  (272) - ARTICLES
  (5) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1