Number of the records: 1  

Růže, kterouž smrt zavřela

 1. TitleRůže, kterouž smrt zavřela : výbor z české poezie barokní doby / vybrala Zdeňka Tichá
  Other author Tichá, Zdeňka, 1927-1984 (Compiler)
  Rozenplut ze Švarcenbachu, Jan, asi 1550-1602 (Author)
  Michna z Otradovic, Adam Václav, 1600-1676 (Author)
  Šteyer, Matěj Václav, 1630-1692 (Author)
  Bridel, Bedřich, 1619-1680 (Author)
  Kadlinský, Felix, 1613-1675 (Author)
  Dlouhoveský, Jan Ignác, 1638-1701 (Author)
  Rosa, Václav Jan, asi 1630-1689 (Author)
  Issue stat.Praha : Městská knihovna v Praze, 2018
  Phys.des.1 online zdroj (677 stran) ;
  ISBN978-80-7602-164-8
  978-80-7602-163-1
  978-80-7602-165-5
  EditionStará česká literatura
  Series/headingStará česká literatura
  ContainsSlaviček rájský, Zdrávas, Panno nebeská…, Maria, pole vznešené…, Ježíši, děťátko spanilé…, Černěť já se přistrojím…, Jiná o modlitbě Páně v zahradě, Předobrý Kriste Ježíši…, Ó spasitedlná hostie…, Podvečer tvá čeládka…, Ó Panno, matko Ježíše…, Na den svatého Antonína paduánského, založených a stracených věci zase k naleznuti obvzláštního patrona. 13. Junij, Na den svaté Máři Magdalény, jenž jest příklad a zrcadlo kajících hříšníkův. 22. Julij, Mějte se dobře, lucerny…, Píseň o mukách pekelných, Píseň o slávě nebeský / Jan Josef Božan -- Život sv. Ivana, Vítání pustin a hor Svatoivanských, Dychtění po nebi sv. Ivana / Bedřich Bridel -- Jesličky, Rozjímání o nebi v noci na jitřní Božího narození, Narodil se Kristus Pán…, Zdrávo buď, ó nemluvňátko…, Když Panna plačícího…, Ach, kdož podpal společný…, Rozkoš vánoční, Veselé vánoční hody…, Zavítej k nám…, Slavíček vánoční, Druhý slavíček / Bedřich Bridel -- Píseň o velebné boží drahé svátosti oltářní / Bedřich Bridel -- Rozjímání sv. Ignacia / Bedřich Bridel -- Co Bůh? Člověk?, Co jest Bůh? Duše odpočinutí / Bedřich Bridel -- Zdoroslaviček na poli požehnaném / Jan Ignác Dlouhoveský -- Zdoroslavíček, Nevěsta Ježíšova vychvaluje svého milého laskavým zpíváním, Nevěsta Ježíšova vypravuje svou srdečnou horlivost, Píseň milostná nevěsty Ježíšové v podletí, Nevěsta Ježíšova hledá svého ženicha a nachází jej na kříži, Zrcadlo lásky na Maří Magdaléně, která po židovském velikonočním svátku v Bílou sobotu ráno svého Ježíše v hrobě hledala, představené, Ecloga aneb Pastýřské rozmlouvání, kdež dva pastýři, Mavon a Davon, své dary vypravují, které Kristu Pánu obětovati chtějí, Toužebné rozmlouvání Krista Pána na kříži visiciho, Ecloga aneb Pastýřské rozmlouvání o Kristu ukřižovaném pod osobou Daffnysa vysvětlené, příkladem mladého zvířete od myslivce zabitého a na dubě zavěšeného, Na den Božího těla o nejsvětější svátosti oltářní / Felix Kadlinský -- Kancionál, Hospodin nejlepší opatrovník, Boha na pomoc bráti proti nepřátelům - nejlepší zbraň, Krista s cirkví snoubení, Marnost světa a slávy jeho, Vroucí k Bohu upění v čas hrozného cirkve soužení, V dlouhé těžkosti a tesknosti, Jobovo v netrpělivost upadnutí a nad narozením svým naříkání, Modlitba Šalomounova za moudrost, Píseň písní Šalomounových, Víra o Bohu Otci a skutku stvoření, Děkování za všelijaká boží dobrodiní, Rozkoš duše věřící, Krista milovné, s nebeským chotěm svým, Toužení duše věřící po svém nebeském choti, Život náš na světě jen pout, Žehnání se duše věrné s světem, O desíti pannách, pěti moudrých a pěti bláznivých / Jan Amos Komenský -- Česká mariánská muzika, Vánoční noc, Vánoční magnét a střelec, Vánoční kolíbka a kolibání, Vánoční hospoda, Lahodnost Kristova, Rána života od ruky Spasitele, Svaté lásky labyrint, Láska k Lásce suplikuje, Boží jednota a trojice, Utrpnost křesťana s rodičkou boží pod křížem, Mariánský rytíř, Mariánské Ave, Mariánská myslivost, Duše v očistcovém ohni / Adam Michna z Otradovic -- Loutna česká, Předmluva, Povolání duchovné nevěsty, Matky boží slavná nadání, Svadební prstýnek, Panenská láska, Žehnání s světem, Duchovní svadební lázeň, Duší věno, Anjelské přátelství, Svadební věneček, Den svadební, Domácí vojna mezi duší a tělem, Smutek bláznivých panen / Adam Michna z Otradovic -- Svatoroční muzika, Píseň adventní, O narození Pána Krista, Jiná o narození Pána Ježíše, Na Nové léto, O svaté panně Dorotě, O svatých Crhovi a Strachotovi, biskupích a patronech českých i moravských, Rozjímání umučení Syna božího, Poslední rozloučení Syna božího s svou nejmilejší matkou, Slavné Syna božího vzkříšení, Píseň času májového, O Duchu svatém, O svatém Prokopu, patronu české země, Druhá o svatém Ignaciusovi, Svatý Hippolyt, červená mučedlnícká jindřichohradecká růže, O svatém Václavu, patronu a dědici českém, O svaté Kateřině mučedlníci, Outočiště bídných, O věčnosti, Pohrzení pomíjejícího světa / Adam Michna z Otradovic -- Discursus Lypirona / Václav Jan Rosa -- Kancionál, Píseň, která se v kostele od čtyr pacholat na čtyry kůry spívati může, Zázrak a div neslýchaný…, Dčněte, vrata průchodící…, Divné boží narození…, O Sola magnarum urbium, Pange, lingua, gloriosi, Skonání Ježíšovo na kříži, Správce světa nejmocnější…, Aeternae rerum conditor, Před jídlem, Kdy živé, mrtvé souditi příjde…, Mundi renovatio nova parit gaudia / Jan Rozenplut ze Švarcenbachu -- Sborníček Anny Vitanovské Jiná, též pěkná, Jiná, veselá, Jiná písnička, Mé srdce tajně trápený…, Žaltář v krátkosti sebraný, Jiná pěkná / Kancionál český, Ó pacholátko přemilé..., Sem, sem, děťátko, musíš…, Umučení našeho Pána Jezukrista…, Šel přes potok Cedron…, Když Pán Ježíš na kříži pněl…, Léto chvíle této veselé vydává…, V pátou neděli po Třech králích, V neděli Květnou, V něděli velikonoční, Zdrávas, oděná sluncem…, Ó světa rozkoše vítejte…, Sedmero tvých radostí…, Dnes společně vychvalůjme…, Na den sv. Prokopa opata, Na den svatého Václava, knížete a dědice českého a mučedlníka božího, Když se den zlatý schyluje…, Rozmlouvání duše v soužení s Pánem Ježíšem, Ó podvodná světa kráso…, Ukrutná smrt, přehrozná smrt… / Matěj Václav Šteyer -- Zatracený duše hádka s tělem svým před poutnikem
  Form, Genre česká poezie * 7 Czech poetry
  Conspect821.162.3-1 - Česká poezie
  UDC821.162.3-1
  AnnotationAntologie české barokní poezie přináší ukázky z tvorby hlavních autorů tohoto období.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  URLOdkaz na plný text Obálka
  OwnerABG001
  Doc. Kind***Unspecified***

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.