Number of the records: 1  

Muzeum života židovské obce (Divišov, Česko)

 1. Corporate nameMuzeum života židovské obce (Divišov, Česko)
  Other name(Earlier heading) Synagoga (Divišov, Česko)
  Place Divišov (Benešov, Česko), Šternberská 158
  Origin1854-1855
  Events2004 - budova zrekonstruována
  2009 - založeno muzeum
  DescriptonMuzeum v bývalé synagoze. Židovské osídlení v Divišově je doloženo od 17. stol. a nejpočetnější bylo kolem r. 1880. Počet členů divišovské Židovské náboženské obce čítal tehdy 133 lidí. - Od r. 1776 do pol. 19. stol. byla modlitebna v domě čp. 165 pod budovou současné synagogy. Po jejím postavení zde byla židovská škola. Dnešní synagoga byla postavena v l. 1854-1855 v klasicistním slohu. Přímo ze silnice se vcházelo do předsíně a z ní se dále chodilo do modlitebního sálu tvořícího obdélník, který vybíhal v polokruhovitý výklenek, v jehož středu stával velký klasicistní svatostánek s rozeklaným štítem a nástavcem s kartuší a nápisy. Loď modlitebny byla 12 m dlouhá a 6,5 m široká, vyložená kamennými dlaždicemi. Před svatostánkem bývalo ohražené podium, na které se po obou stranách vystupovalo po třech schodech. Z předsíně se vystoupilo po 19 dřevěných točitých schodech na ženskou galerii umístěnou v západní části. Bohoslužby se v synagoze konaly až do 30. let 20. stol. Za 2. sv. války sloužila jako skladiště starých kovů, po ní byla opuštěna, r. 1957 byla přestavěna na kadeřnictví a byty. Roku 1994 byla převedena do vlastnictví Židovské obce v Praze. V r. 2004 byla budova z iniciativy CHOPOSu zrekonstruována. V přízemí synagogy sídlí informační centrum, jsou tu výstavní prostory, část prostor byla v r. 2009 zpřístupněna jako Muzeum života židovské obce s expozicí mapující život židovského osídlení v regionu. Patro synagogy je upraveno k obytným účelům.
  Keywordssynagogy * klasicismus * muzea * informační centra * židovská muzea * Židé * muzejní expozice
  CitationMAREŠOVÁ, Hana. Židovská synagoga v Divišově. Pod Blaníkem. 2009, roč. 13 (35), č. 4, s. 20-22.
  ROZKOŠNÁ, Blanka. Židé na Vlašimsku a dolním Posázaví. Praha : Blanka Rozkošná, 2011, s. 30-41.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (9) - ARTICLES
  Muzeum života židovské obce (Divišov, Česko)

  corporation

Number of the records: 1