Number of the records: 1  

Papírny (Vrané nad Vltavou, Česko)

 1. Corporate namePapírny (Vrané nad Vltavou, Česko)
  Other namePapírny Vladislava Vančury (Vrané nad Vltavou, Česko)
  Place Vrané nad Vltavou (Česko)
  Origin1837 - položen základní kámen papíren
  Events1838 - zahájen provoz
  Termination2000 - ukončen provoz
  Personalities Vančura, Vladislav - spisovatel, lékař
  Kopáček, Jaroslav - lidový hudebník a skladatel
  DescriptonPři řece Vltavě. - Původně zde stával mlýn. R. 1837 zde podnikatel Bohumil Haase nechal postavit papírnu, od r. 1838 byl již v provozu první papírenský stroj. V r. 1853 k papírně připojena tiskárna rakousko-uherských bankovek v Praze (dům ve Vraném, kde byly bankovky zpracovávány, dodnes nazýván Bank). Papírny ve Vraném vyráběly hlavně tenké tiskové a technické papíry, které se vyvážely do celého světa. - Papírny ve Vraném měly bohatou historii. Znamenaly rozvoj pro region, silné zde bylo i dělnické hnutí (stávky v l. 1855, 1906, 1920, 1932). S továrnou spojena např. jména lidového hudebníka a skladatele Jaroslava Kopáčka (pracoval zde jako dělník) a spisovatele Vladislava Vančury (před druhou světovou válkou zde působil jako závodní lékař). - Poslední velká rekonstrukce papírny se specializací na výrobu elektrotechnických papírů proběhla v r. 1965. Postupně bylo v provozu 6 papírenských strojů s následnou úpravou papíru hlazením, řezáním do rolí, tenkých nebo úzkých svitků, nebo na archy. V r. 2000 spolu se zpracovatelskými stroji v provozu ještě tři papírenské stroje (č. 4, č. 5 a č. 6). V září 2000 však byl provoz strojů zastaven, majetek papírny rozprodán, prostory továrny pronajaty. Patrně definitivní konec pro papírny ve Vraném znamenala povodeň v r. 2002.
  Keywordspapírny * papír * výroba * mlýny * zaniklé provozy * osobnosti
  CitationOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 421.
  Vrané nad Vltavou: zajímavosti [online]. [cit. 2004-08-17]. Dostupné z: http://www.vranenadvltavou.cz/.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1