Number of the records: 1  

Nové Osinalice (Česko)

 1. Geographic nameNové Osinalice (Česko)
  DistrictMělník
  Events1790 - první zmínka o obci
  1995 - vyhlášení vesnické památkové rezervace Nové Osinalice
  DescriptonObec 8 km severně od Želíz, 14 km severně od Mělníka, obklopena lesy a stržemi s pískovcovými skalami. - Nadmořská výška: 320 m. - Založena patrně až ve druhé polovině 18. stol., v do té doby neosídlené, obtížně přístupné poloze na Šporkovském panství Nový Berštejn. První písemná zmínka o obci v Schallerově Typologii z r. 1790, tehdy zde bylo 21 domů. Od r. 1808 panství vlastnili Valdštejnové. Rozvoj obce nastal v 18. a 19. stol. díky tehdy v kraji všeobecně rozšířenému chmelařství (dnes již zaniklé). Při soupisu v r. 1930 se všech 98 obyvatel obce hlásilo k německé národnosti, po druhé světové válce obec stižena odsunem. - Díky rekreačnímu využití v obci zachráněna většina hodnotných roubených chalup, hrázděných objektů i patrových zděných domů, jedná se o jednu z nejlépe zachovaných a památkově nejcennějších obcí ve středních Čechách. Před domem čp. 56 několik replik barokních pískovcových soch Matyáše Bernarda Brauna, v severní části obce litinový křížek na kamenném soklu. Na katastru obce památná lípa malolistá. - V r. 1995 Nové Osinalice prohlášeny památkovou rezervací lidové architektury.
  Keywordsobce * dějiny obce * druhá světová válka * odsun * lidová architektura * roubené stavby * hrázděné stavby * památkové rezervace * kříže * litinové kříže * sochy * repliky * baroko * památné stromy * lípy
  CitationMáchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985, s. 176.
  Mělnicko a Kokořínsko: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2000.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 175-176.
  Collection kindFile of geographical names - region
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1