Number of the records: 1  

Socha sv. Jana Nepomuckého (Mikovice, Kralupy nad Vltavou, Česko)

 1. Corporate nameSocha sv. Jana Nepomuckého (Mikovice, Kralupy nad Vltavou, Česko)
  Place Mikovice (Kralupy nad Vltavou, Česko)
  Origin1. pol. 18. stol.
  Events1995 - socha zrestaurována a přemístěna
  DescriptonNa konci Růžového údolí před velvarskou křižovatkou. - Asi dvoumetrová barokní socha od neznámého sochaře na pískovcovém stejně vysokém podstavci. Sv. Jan Nepomucký drží v obou rukou kříž s ukřižovaným Kristem a kolem krku má palium. Tělo kryje kněžské roucho, na hlavě má biret. Svatozář kolem hlavy chybí. - Sochu nechala zhotovit velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská, stejně jako sousoší Bolestné P. Marie, které stávalo na mikovické křižovatce a v r. 1988 bylo odstraněno. - Původně umístěna u domu čp. 66 v prostoru, kde se říká Na hrázi. V l. 1994-1995 zrestaurována a přemístěna dále od křižovatky.
  Keywordsbaroko * sochy * svatojánské památky
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 136.
  STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou: městské části a blízké okolí v minulosti a ve vzpomínkách. Kralupy nad Vltavou. Kralupy nad Vltavou: Tomáš Fábin, 2004, s. 209.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.