Number of the records: 1  

Přírodní rezervace Dřínovská stráň (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní rezervace Dřínovská stráň (Mělník-oblast, Česko)
  Other nameDřínovská stráň
  Place Dřínov (Mělník, Česko)
  Úžice (Mělník, Česko)
  DistrictMělník
  Origin11.10.1994 - vyhláška OkÚ Mělník
  DescriptonPřírodní rezervace na jihovýchodních svazích Dřínovské hory, asi 400 m od obce Dřínov, na katastru obce Úžice. - Rozloha: 5,65 ha; nadmořská výška: 210-245 m. - Úkolem rezervace je zachování ojedinělého biotopu odkrytých slínovců Dřínovské hory s teplomilnými a křovinnými společenstvy. - Území tvořeno středněturonskými slínovci české křídy. Na nich se usadily mělké skeletovité půdy typu pararendzin. - Svahy jsou bezlesé, v porostu převládá kostřava walliská a válečka prapořitá, z původních druhů např. len tenkolistý, kavyl Ivanův, hlaváč šedavý, bělozářka liliovitá, zlatovlásek obecný a ostřice nízká. - Žijí zde vzácná společenstva brouků, vázaná na teplé slunné stráně. Zjištěn byl výskyt otakárka ovocného. - Území bylo a je ohrožováno dálkovým přenosem škodlivin např. z mělnické elektrárny a z podniku Kaučuk Kralupy nad Vltavou, stepní vegetace je ohrožena rychlým zarůstáním dřevinami. Péče je směřována na pravidelné odstraňování dřevin (na podzim r. 1994 proveden rozsáhlý asanační zásah na redukci hlohu) a vyžínání částí ploch. Ideální by bylo obnovení pastvy.
  Keywordspřírodní rezervace * stráně * geomorfologie * chráněné druhy * rostlinná společenstva * teplomilné rostliny * brouci * motýli
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 109.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (4) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1