Number of the records: 1  

Kostel sv. Jiljí (Křinec, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Jiljí (Křinec, Česko)
  Place Křinec (Česko)
  Origin1669 - pravděpodobné datum založení kostela
  Events1763 - přestavba kostela
  1861 - klasicistní úpravy kostela
  Personalities Lurago, Carlo - barokní stavitel
  DescriptonPoblíž hlavního náměstí, naproti zámku. - Kostel v Křinci stával patrně již ve 14. stol. (r. 1378 Jan z Valečova "podával kněze do Křince", jeho syn Jan sem r. 1398 "podával faráře"). Za vlastnictví Morzinů byla ve druhé polovině 17. stol. (snad r. 1669) postavena raně barokní panská kaple, snad podle plánů italského stavitele Carla Luraga. Do dnešní barokní podoby byl kostel přestavěn za hraběte Františka Xavera z Morzina v l. 1761-1763, tehdy byla rozšířena okna a upravena i věž, do ní byla uložena pamětní listina z r. 1763. V r. 1861 byla pozdně klasicistně upravena fasáda kostela a na makovici věže připevněn kříž. - Jedná se o jednolodní, obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem, s obdélnou oratoří a předsíní po jižní straně a s hranolovou věží s cibulovou bání, se sakristií v přízemí po severní straně lodi. V západním průčelí pozdně barokní portál, okna uzavřena půlkruhem, stěny členěny bosováním. Presbytář sklenut valeně s lunetami, sakristie křížově. Loď plochostropá, na stropě lodi freska Prvního přijímání z r. 1911 od J. Hybše. Trojramenná raně barokní zděná kruchta na dvou pilířích s poprsnicí zdobenou štukovým boltcovým ornamentem ze 60.-70. l. 17. stol. - Zařízení: pozdně barokní a klasicistní, po r. 1760, kromě obou bočních oltářů vesměs z dílny R. Prachnera. Hlavní oltář z r. 1761, rámový, s obrazem signovaným "Carolus Aurbach"; boční oltáře sv. Josefa a sv. Anny; kazatelna (odlitka kazatelny z chrámu sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně) z r. 1783; křtitelnice ve formě oltáře Křtu Kristova se sochami Adama a Evy (mistrovské dílo z doby okolo r. 1783; vlastní křtitelnice klasicistní z r. 1788; ve výklencích pilířů kruchty sochy sv. Josefa a sv. Anny. V lodi jsou zazděny tři náhrobky členů rodiny Rašínů (původně z kostela v Bošíně), z l. 1598 a 1599. - Okolo kostela bývalý hřbitov ohrazený barokní hřbitovní zdí z doby okolo r. 1770. - Koncem 20. stol. byl kostel v havarijním stavu, po r. 1998 byla opravena loď a věž kostela.
  Keywordskostely * kaple * hřbitovy * baroko * klasicismus
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 10. Praha: Argo, 1997, s. 375.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 163.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 286.
  Křinec: zajímavosti [online]. [cit. 2008-01-22]. Dostupné z: http://www.okresnymburk.cz/krinec/.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (4) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°16'2.99"N, 15°8'25.29"E

Number of the records: 1