Number of the records: 1  

Kostel Narození Panny Marie (Kácov, Česko)

 1. Corporate nameKostel Narození Panny Marie (Kácov, Česko)
  Place Kácov (Česko)
  Origin1352 - první zmínka
  Events1845 - zřícení věže
  1862 - přestavěn
  DescriptonNa vyvýšeném místě v sousedství zámku. – Původně gotický ze 14. stol., barokně přestavěný v 1. pol. 18. stol. V r. 1819 empírové úpravy. Okolo r. 1735 spojen 150 m dlouhou krytou chodbou se zámkem. Poničen větrem r. 1845, v trojlodí a věži plně přestavěn v r. 1862. – Neslohový, trojlodní, čtvercový, s pravoúhlým presbytářem, k němuž z jihu přiléhá sakristie a oratoř. Omítnutý, s postranními pilastry. Okna vysoká, půlkruhově sklenutá. Hranolová jednopatrová průčelní věž s jehlancem a vysokými půlkruhovými okny. Kruchta zděná. – Hlavní oltář barokní z r. 1734, sloupový se 4 sochami a obrazem Narození P. Marie z r. 1861 od J. Hellicha. Dva boční oltáře pozdně empírové z l. 1836 - 1837. Kazatelna rokoková z 18. stol. Na oltáři Čtrnácti sv. pomocníků starý barokní tabulový obraz před r. 1712. Uvnitř kostela je betlém starý přes sto let. – Nejstarší dochovaný zvon z r. 1766. Původní velké zvony byly odebrány pro válečné účely 7. 11. 1916, nově pořízené pak opět pro válečné účely 15. 4. 1942. Péčí farníků pořízen nový zvon, další daroval kostelu páter Jiří Bouz. Zvony instalovány do věže v r. 1972. – Kolem kostela pozůstatky hřbitova, zrušeného v r. 1837 (náhrobní kameny a kaplička svatého Floriána).
  Keywordsbaroko * kostely * církevní stavby * gotika * empír
  CitationPOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2, K-O. Praha: Academia, 1978, s. 10.
  Kácov. In: Wikipedie [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 6.11.2017]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1cov.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (7) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°46'39.56"N, 15°1'39.02"E

Number of the records: 1