Number of the records: 1  

Sbor dobrovolných hasičů (Ondřejov, Česko)

 1. Corporate nameSbor dobrovolných hasičů (Ondřejov, Česko)
  Place Ondřejov (Česko), Náměstí 9. května 76
  Origin1882
  Personalities Demartini, Hugo - mistr kominický, velitel hasičů
  DescriptonV r. 1813 koupila obec Ondřejov přenosnou dřevěnou stříkačku (peníze obdržela obec jako náhradu za 4 měsíční ubytování jednoho ruského praporu pěchoty, který bojoval proti Napoleonovi). Dlaší dřevěné čtyřkolové stříkačky byly zakoupeny v l. 1854 a 1872, obsluhovali je vycvičení občané. Stanovy hasičského sboru v Ondřejově byly schváleny 12. září 1881, první valná schůze Sboru dobrovolných hasičů se konala 10. ledna 1882. Sbor v dalších letech čítal vždy 20-30 vycvičených členů. Během svého pobytu v Ondřejově v r. 1882-1883 ondřejovský sbor vycvičil pan Hugo Demartini, mistr kominický, městský rada a velitel hasičů v Karlíně a 10. února 1884 byl valnou hromadou jmenován prvním čestným členem. 1. září 1901 se konala velkolepá oslava k zakoupení nové stříkačky (posvětil farář Josef Růžička a tři kmotry - paní radová Marie Zollmannová, paní Marie Fričová, manželka továrníka a majitele zdejšího vrchu Manda a paní Anna Pacáková, manželka uzenáře z Vinohrad). 8. září 1929 bylo uspořádáno slavnostní předání motorové stříkačky sboru od firmy Ing. Bohuslav Ebert (dodnes uschována v místní hasičské zbrojnici). - 5. června 1932 uspořádána oslava 50. výročí trvání sboru. V r. 1961 dostavěna nová hasičská zbrojnice. Po srpnových povodních v r. 2002 pomáhal ondřejovský hasičský sbor v oblasti Klecan.
  Keywordshasiči * hasičské sbory
  CitationNEUMANN, Martin. Sbor dobrovolných hasičů Ondřejov : historie [online]. c2004. [cit. 2006-08-01]. Dostupné z: http://www.hasiciondrejov.net/index.php.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1