Number of the records: 1  

Městský znak (Byšice, Česko)

 1. Corporate nameMěstský znak (Byšice, Česko)
  Place Byšice (Česko)
  DescriptonStříbrný štít se dvěma červenými čtyřhrannými věžemi, každá věž má branku, okno a cimbuří, ze kterého vystupuje černá valbová střecha zakončená párem zlatých makovic. Mezi věžemi se vznáší černá orlice s červeným jazykem a s roztaženými křídly, hledí vpravo, oděná do zlaté zbroje, na hlavě má korunku a opírá se o spodek každé věže. - Kdy a kým byl znak Byšicím udělen není známo, snad byl převzat z městské pečetě (z konce 15. nebo počátku 16. stol.).
  Keywordserby * městské znaky * dějiny města
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 45.
  See also related Městská pečeť
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - ARTICLES
  Městský znak (Byšice, Česko)

  corporation

Number of the records: 1