Number of the records: 1  

Frič, Jan, 1883-1971

 1. Personal nameFrič, Jan, 1883-1971
  Birth Praha (Česko) - 09.04.1883
  Death Praha (Česko) - 18.05.1971
  Place of activity Písek (Česko)
  Poděbrady (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Lesnický odborník, vysokoškolský pedagog a odborný publicista.
  Curriculum VitaeVystudoval Revírnickou a vyšší lesnickou školu v Písku. V l. 1903-1917 zaměstnán na poděbradském velkostatku, kde působil jako lesní adjunkt, kontrolor, geometr a nakonec lesmistr. Zastával i funkci okresního lesního technika pro okresy Nymburk a Poděbrady. V l. 1920-1941 pracoval jako lesní inspektor, lesní a vrchní lesní rada na lesnickém odboru Československé zemědělské rady v Praze. Místopředseda Československé akademie zemědělské. Zakladatel čs. lesnické obchodní nauky. Zabýval se pěstěním a zařízením lesů, otázkami zvelebení drobného lesního majetku, lesním družstevnictvím, organizací lesní těžby, lesnickým zákonodárstvím, dějinami lesnictví a myslivosti. - V l. 1935-1950 učil lesnickou obchodní nauku jako honorovaný docent na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT. - Sepsal a uveřejnil stovky návrhů, referátů a článků o odborných, historických, organizačních, stavovských a mysliveckých otázkách. Přispíval do Naučného slovníku lesnického. Autor publikací z oboru lesnictví a myslivosti.
  Keywordslesníci * lesničtí odborníci * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationČeskoslovenský biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 155.
  LANGR, Ladislav. Příběh milenců nazapřenou. In: 150 poděbradských příběhů aneb 45 000 slov o Poděbradech. Poděbrady: Kompakt, 2014, s. 181. ISBN 978-80-260-5899-1.
  Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. 18. sešit Fo-Fr. Praha: Academia, 2015, s. 398. ISBN 978-80-200-2517-3.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1