Number of the records: 1  

Světecký z Černčic, Petr Kašpar, 1708-1788

 1. Personal nameSvětecký z Černčic, Petr Kašpar, 1708-1788
  Other nameSvetecky, Petr Kašpar, 1708-1788
  Světecky, Petr Kašpar, 1708-1788
  Swieteczky, Peter Caspar, 1708-1788
  Swieteczky, Petrus Caspar, 1708-1788
  Swieteczky z Czerniczicz, Petr Kašpar, 1708-1788
  Swieteczky, Petrus Casparus, 1708-1788
  Birth Mšec (Česko) - 01.07.1708
  Death Třeboň (Česko) - 09.08.1788
  Place of activity Český Krumlov (Česko)
  Třeboň (Česko)
  Vimperk (Česko)
  Charact.Zeměměřič a archivář na třeboňském panství.
  Curriculum VitaeVyučen zeměměřičem. V r. 1725 vstoupil do služby k Schwarzenbergům, nejprve jako pachole na zámku v Českém Krumlově, pak jako písař na úřadě ve Vimperku. Po r. 1734 prováděl zeměměřičské a kartografické práce na Třeboňsku, Českokrumlovsku a Vimpersku. V l. 1746-1753 místoarchivář a úředník ve Schwarzenberském archivu v Třeboni. - Snažil se povznést český jazyk, vybízel český národ k pěstování české řeči a literatury. Zakladatel světského bratrstva pod jménem sv. Martina biskupa a sv. Alžběty královny. Stoupenec osvícenského populacionismu J. I. Bučka; kritizoval agrární poměry pozdně feudálního robotního velkostatku a nevolnictví v Čechách. Jako první navrhl zaměření celého území státu. Předložil Marii Terezii návrh na zmapování říše 96 zeměměřiči za 10 let. Chtěl měřit pouze obvody obcí a navrhovat i četné zemědělské reformy. Jeho myšlenku uskutečnil až syn Marie Terezie Josef II..
  Keywordszeměměřiči * kartografové * archiváři
  CitationHOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 608.
  PAPEŽOVÁ, Denisa. Petr Kašpar Světecký - průkopník zeměměřičských prací v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012 (bakalářská práce).
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1