Number of the records: 1  

Turek, Jaroslav, 1927-

 1. Personal nameTurek, Jaroslav, 1927-, JUDr., CSc.
  Birth Sibřina (Česko) - 11.12.1927
  Place of activity Brno (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Právník, vysokoškolský pedagog a odborný publicista.
  Curriculum VitaeVystudoval gymnázium a Právnickou fakultu UK v Praze. V l. 1950-1964 působil v soudní praxi, 1964-1968 v podniku Avia Letňany a 1968-1969 v Právnickém ústavu ministerstva spravedlnosti. Přednášel na Právnické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, na Vysoké škole SNB a zároveň na Právnické fakultě UK. Od r. 1990 vykonával samostatnou praxi. Zaměřoval se na občanské, trestní a obchodní právo. - Člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Brunensis. - Spoluautor učebnic z oboru práva, komentáře k občanskému zákoníku a řady článků a studií.
  Keywordsprávníci * advokáti * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté * redaktoři
  CitationLexikon českých právníků 2000. Praha: Academia, 2001, s. 186. ISBN 80-200-0814-4.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1