Number of the records: 1  

Socha sv. Jana Nepomuckého (Zdislavice, Česko)

 1. Corporate nameSocha sv. Jana Nepomuckého (Zdislavice, Česko)
  Place Zdislavice (Benešov, Česko)
  Originkonec 18. stol.
  Events1898 - socha přemístěna
  1995 - poslední oprava
  Personalities Švec, Jiří - restaurátor
  Hájek, Miloslav - restaurátor
  DescriptonNa náměstí. Barokní socha pochází z konce 18. stol. Jméno sochaře a datum zhotovení není známo. Původně stála vedle školní budovy. Z důvodu přístavby a přestavby školy v r. 1898 byla socha přemístěna. V r. 1965 byla opravena, cihlová podezdívka byla odstraněna a nahrazena žulovým podstavcem s lucernou. Kolem byl upraven parčík. Další oprava proběhla v červenci 1995, kdy byl povrch kamene sochy i architektury pečlivě očištěn od mechů a jiných nečistot a následně zpevněn. Chybějící části modelace byly doplněny materiálem, který imituje původní kámen. Po retuších provedena konzervace. Svatozář byla očištěna a natřena miniem. Restaurátorské práce provedli akademičtí sochaři Jiří Švec a Miloslav Hájek. - Socha je vysoká 155 cm. Světec je oblečen v tradičním kanovnickém rouchu s křížkem. Postava je natočen doleva a je esovitě prohnutá. Pravou nohu má částečně v pokleku opřenou o oblaka s hlavou andílka. Kolem hlavy má svatozář.
  Keywordsbaroko
  CitationVLČEK, Jaromír. Zdislavice v současnosti. Zpravodaj Štěpánovska. 2002, č. 3, s. 4-6.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1