Number of the records: 1  

Vlašimský zámecký park (Vlašim, Česko)

 1. Geographic nameVlašimský zámecký park (Vlašim, Česko)
  Other nameVlašimský park (Vlašim, Česko)
  Zámecký park Vlašim (Vlašim, Česko)
  Park Vlašim (Vlašim, Česko)
  Place Vlašim (Česko)
  Origin1775
  Events1990 - park majetkem města
  Personalities Auerspergové (rod) - zakladatelé
  DescriptonRomantický krajinářský park byl založen za vlašimským zámkem za Karla a Marie Auerspergů r. 1775. Má rozlohu 75 ha a patří dnes k nejzachovalejším parkům u nás. Nachází se na na území bývalé obory a zahrady v údolí Blanice. Pro jeho potřeby byla provedená rozsáhlá terénní úprava na řece Blanici. Koryto bylo v nejširším místě údolní nivy rozšířeno na říční jezero s ostrůvkem. V celém parku byla vytvořená bohatá síť vycházkových pěšin. Bylo zde vysázeno množství doprovodných alejí jak podél hlavních vycházkových cest, tak podél řeky Blanice i Mlýnského potoka. Kromě toho byly alejové stromy sázeny do rondelů, které vytvářely romantické prostory. Tímto způsobem byla upravená zejména rovinatá nástupní část parku mezi zámkem a Starým hradem, v prostoru byly umístěny tři kulaté dřevěné zahradní altány a další architektonické objekty inspirované antikou, gotikou a orientem. Jednotlivé objekty vznikaly postupně v rozmezí let 1775-1785. Z nich se dochoval např. Čínský pavilon, socha Samsona, tři novogotické brány (Vlašimská, Domašínská a Znosimská) a část ruin Starého hradu. V r. 1805 bylo vydáno album 24 kolorovaných rytin W. Bergera podle kreseb malíře A. Pucherny, které zachycuje původní podobu parku. – Od r. 1990 je zámek i park majetkem města a na jeho obnově se šetrně podílí vlašimská organizace Českého svazu ochránců přírody. Park byl začleněn do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Jeho územím prochází od r. 1995 naučná stezka, jenž byla v r. 2014 obnovena a rozšířena. Park i opravené objekty jsou přístupné veřejnosti.
  Keywordsparky * zámecké parky * altány * pavilony * sochy * brány * dřeviny * naučné stezky
  CitationHIEKE, Karel. České zámecké parky a jejich dřeviny. Vyd. 1. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1984. s. 401-404.
  KOVAŘÍK, Václav. Současný stav zámeckých parků na Podblanicku. Vlašim. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 2015, roč. 51, č. 1-2, s. 118-119. ISSN 0487-5648.
  Zámecký park Vlašim. Vlašim: Město Vlašim, 2015. [Informační leták].
  Data source entryPříroda vlašimského zámeckého parku : zámek a park Vlašim / Pavel Pešout, Václav Zelen
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (4) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (2) - Monographies, maps
  (101) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Vlašimský zámecký park (Vlašim, Česko)

  geographical name

Number of the records: 1