Number of the records: 1  

Sýpka (Uhlířské Janovice, Česko)

 1. Corporate nameSýpka (Uhlířské Janovice, Česko)
  Place Uhlířské Janovice (Česko)
  Originkonec 17. nebo poč. 18. stol.
  DescriptonJihozápadně od náměstí, v blízkosti státní dráhy, na severní straně hospodářského dvora. – Raně barokní hospodářská budova z konce 17. nebo počátku 18. stol. s mladšími úpravami. – Patrová omítnutá stavba, zděná z lomového kamene (místy z cihel), obdélného půdorysu, s patrovým přístavkem na západní straně je otočena severním podélným průčelím k uliční čáře. Stavbu člení obdélná okna s kamenným ostěním a desková profilovaná korunní římsa. Podélná průčelí jsou celkem o pěti osách, štítová o dvou osách. Cihlový západní přístavek, členěný lisénovými rámci a obdélnými okenními otvory s hladkými šambránami, ukončuje zvalbená pultová stříška, krytá bobrovkami. Štíty sýpky s lisénovým rámcem a postranními volutovými křídly vrcholí trojúhelným zakončením s profilovanou římsou, krytou prejzy. Ve štítech pozůstatky soklů pro čučky či vázy. V jižním průčelí dochován pravoúhlý portál s ostěním z červeného pískovce a s obdélným světlíkem s ostěním z šedého pískovce s kovanou mřížkou. Sedlovou střechu kryje vlnitý plech. V přízemí dochována dvoulodní sestava plackových kleneb s pasy svedenými do hranolových pilířů. Při stěnách jsou klenební pasy svedeny do naznačených hranolových pilířů.
  Keywordssýpky * hospodářské budovy * hospodářské dvory * baroko
  CitationSýpka. Památkový katalog [online]. Praha: Národní památkový ústav, 2015 [cit. 22.5.2019]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz?element=14678915&action=element&presenter=ElementsResults.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°52'49.03"N, 15°3'35.06"E

Number of the records: 1