Number of the records: 1  

Třebovle (Česko)

 1. Geographic nameTřebovle (Česko)
  See also (Narrower term) Borek (Třebovle, Česko)
  (Narrower term) Miškovice (Třebovle, Česko)
  Events1297 - první zmínka o obci
  Personalities Kuneš z Třebovle, - středověký právník
  Špaček, Václav, - spisovatel
  Suchevič, Sáva, - historik umění
  URLhttps://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebovle
  http://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.02725,14.96178&z=12
  DescriptonObec 3 km severozápadně od Kouřimi. - Nadmořská výška: 267 m. - Území osídleno již v pravěku, archeologickými nálezy doložena doba železná (nálezy z doby halštatské i laténské), doba římská, stěhování národů i hradištní (slovanské hradiště východně od obce). Písemně Třebovle poprvé připomínána v r. 1297, kdy zde kouřimský měšťan Adloth odkázal blíže neurčený majetek řádu křižovníků s červenou hvězdou. Obec bývala majetkově rozdělena na několik částí. I po r. 1297 zůstala část se dvorem v majetku různých kouřimských rodin (podléhala kouřimskému městskému právu), jiná část patřila zemanským rodům (podléhala zemskému právu). V r. 1332 je zde zmiňován Petrův statek, k r. 1352 farní kostel. V jeden celek byla ves opět spojena v r. 1614, kdy všechny její části skoupil Adam Linhart z Neyenperka a postoupil je své manželce Hedvice, rozené z Habartic. Poté se majitelé Třebovle rychle střídali, až ji v r. 1623 získal kníže Karel z Lichtenštejna. Kromě tzv. Knížecího dvora (na místě staré tvrze) stával na návrší proti dvoru ještě tzv. Horní dvůr, pod ním na návsi Dolní dvůr. V r. 1772 prodal oba tyto dvory Josef Hartlieb opatovi Sázavského kláštera Leandru Kramářovi, církevní část se potom nazývala Sázavský dvůr. Klášteru patřil až svého zrušení v r. 1785. R. 1811 koupil dvůr jako samostatný statek (k němu patřila část obce se zámkem) Václav Milner. Po něm se majitelé tohoto statku opět střídali, nakonec jej získali Lichtenštejnové. K lichtenštejnskému panství pak náležela celá obec Třebovle až do r. 1848, statek připadl při první pozemkové reformě v r. 1924 okresnímu úřadu v Kouřimi. - V obci dnes na návsi kostel sv. Bartoloměje se samostatnou zvonicí, zpustlá budova bývalého zámku (Dolní dvůr), před ním výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého. Obytná budova bývalého Horního dvora ve východní části obce je dnes upravena pro obytné účely. V jihovýchodní části vsi proti kostelu pozůstatky bývalého knížecího dvora. Při západním okraji obce dnes hospodářský dvůr Hlaváčova Lhota, který je spolu s bývalou zámeckou zahradou jediným pozůstatkem po zaniklé stejnojmenné obci. - K význačným osobnostem obce patří např. středověký právník Kuneš z Třebovle, spisovatel Václav Špaček nebo historik umění Sáva Suchevič.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické nálezy * doba železná * doba halštatská * doba laténská * doba římská * doba stěhování národů * doba hradištní * slovanská hradiště * tvrze * hospodářské dvory * zámky * kostely * zvonice * výklenkové kaple * osobnosti
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 105-106.
  ŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 500.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 401.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-10-24]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/trebovle.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR), cit. 8. 3. 2016 ; autoritní forma
  www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 8. 3. 2016 ; autoritní forma
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (4) - File of personal names - persons from region
  (9) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - File of geographical names - region
  (7) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°1'38.28"N, 14°57'42.48"E

GPS: 50°1'38.28"N, 14°57'42.48"E

Number of the records: 1