Number of the records: 1  

Bylany (Kolín, Česko)

 1. Geographic nameBylany (Kolín, Česko)
  DistrictKolín
  Events1295 - první zmínka o obci
  DescriptonObec na potoku Bylanka, 4 km jihovýchodně od Českého Brodu, 21 km západně od Kolína. - Nadmořská výška: 230 m. - Území osídleno téměř v celém pravěku i v časně historickém období. Neolitičtí zemědělci obsadili táhlou vyvýšeninu Okrouhlík (vpravo nad silnicí od Českého Brodu), nejdůležitějším nálezem je opevněné sídliště kultury řivnáčské. 1 km jižně od obce, za křižovatkou na silnici do Kolína bylo počátkem 20. stol. objeveno pohřebiště, podle něhož bylo období mladší doby halštatské ve středních a severozápadních Čechách označeno jako kultura bylanská (7. a 6. stol. př. Kr.). Obec Bylany písemně poprvé doložena k r. 1295. V předhusitské době byla jako majetek biskupství, později arcibiskupství, dána do správy purkrabího z českobrodské tvrze, po r. 1436 ji získal husitský hejtman Jeník z Mečkova a jeho syn Vilém. V r. 1558 koupil Bylany Jaroslav Smiřický a připojil ji ke svému panství Kostelce nad Černými lesy, u něhož zůstaly až do r. 1848. - V obci dnes pozdně barokní kostel sv. Bartoloměje, při silnici z Českého Brodu secesní vila, zvaná též Zámeček. - Obec Bylany dnes správou patří k nedaleké obci Chrášťany, v Bylanech je první stupeň základní školy pro obce Chrášťany a Chotouň.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické nálezy * archeologické výzkumy * doba kamenná * neolit * kultura řivnáčská * doba halštatská * doba železná * kultura bylanská * pravěká sídliště * pohřebiště * kostely * vily
  CitationOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 199.
  Obec Chrášťany: Bylany, Chotouň [online]. [cit. 2010-08-03]. Dostupné z: http://www.obec-chrastany.cz/.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (5) - File of personal names - persons from region
  (5) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1