Number of the records: 1  

Horní Jelčany (Česko)

 1. Geographic nameHorní Jelčany (Česko)
  DistrictKolín
  Events1295 - první zmínka o obci
  Personalities Krčínové z Jelčan (rod) - majitelé obce
  Zadražil, Václav František, - silniční stavitel
  Hoznauerová, Libuše, - spisovatelka a malířka
  DescriptonObec 15,5 km jihozápadně od Kolína a 3,5 km jihozápadně od Bečvár, při Jelčanském potoce. Původní název Jedlčany i Jedličany označoval ves v jedlových lesích. - Průměrná nadmořská výška: 382 m. - První zpráva je z r. 1295, v souvislosti s Mladotou z Jelčan (svědek při vytyčování hranic Ratají nad Sázavou). Zemané používající přídomek z Jelčan (v l. 1388-1400 Procek z Jelčan, od r. 1409 jeho syn Albrecht nebo Aleš Kráva z Jelčan) vlastnili ves až do počátku 16. stol. Na konci 15. století byl majitelem Jakub I. z Jelčan, který ji v r. 1519 prodal Václavu st. Čejkovi z Olbramovic. Jeho dcera Kateřina Čejková narozená v Jelčanech se provdala za Jiříka Krčína z Jelčan žijícího v Kolíně a spolu měli 3 syny, z nichž prostředním byl známý regent a rybníkář Jakub Krčín z Jelčan. V majetku Čejků z Olbramovic byla ves do r. 1586, kdy ji Václav mladší Čejka prodal Mikuláši Nykláskovi ze Žitenic a připojil ji k panství Chotouchov, spolu s chotouchovským statkem byla v r. 1629 připojena k panství Červené Pečky. Během třicetileté války byla zpustošena a zanikla i zdejší tvrz. Obnovena byla až r. 1669 za rakouského hraběte Jana Fridricha z Trauttmannsdorfu, který sem přivážel nevolníky ze svého litomyšlského panství. Rozdělil obec na tzv. Velkou Stranu (Horní Jelčany) a Malou Stranu (Dolní Jelčany). Oficiální rozdělení obce na Horní a Dolní Jelčany je doloženo až v r. 1843. V l. 1757-1887 ji vlastnili Vraždové z Kunvaldu a do r. 1848 Sternbergové. Samostatná byla do r. 1961, kdy se stala součástí Drahobudic a od 1. 1. 1980 pak částí Bečvár. - Na návsi Velké Strany stávala historizující kaple sv. Václava z r. 1830, jako zchátralá byla zbořena v r. 1975. K zachovaným památkám patří výklenková kaplička Panny Marie na návsi na Malé Straně z r. 1830 (dnes na soukromém pozemku), pískovcový kříž na poli u silnice mezi Jelčany a Hatěmi z r. 1872. - K významným osobnostem obce patří např. silniční stavitel Václav František Zadražil nebo spisovatelka a malířka Libuše Hoznauerová.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * zaniklé tvrze * kaple * zaniklé kaple * kříže * osobnosti
  CitationŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 123-124.
  SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království Českého. Praha: Argo, 1998, s. 359.
  HOZNAUEROVÁ, Libuše. Jelčany Krčínů z Jelčan. Bečvary: Obec Bečvary, 2011. 128 s.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.