Number of the records: 1  

Nymburk (Česko)

 1. Geographic nameNymburk (Česko)
  Other nameNimburg (Česko)
  Events1275 - první zmínka o Nymburce
  1310 - ve městě pobývala Eliška Přemyslovna
  1631 - Nymburk vypálen
  1870 - Nymburk železničním uzlem
  1992 - vyhlášena památková zóna Nymburk
  Personalities Kramolín, Josef, - barokní malíř
  Kramolín, Václav Prokop, - barokní malíř
  Němcová, Božena, - spisovatelka
  Zimmler, Emil, - vodohospodář
  Rachlík, František, - redaktor, novinář
  Hrabal, Bohumil, - spisovatel
  Macháček, Miroslav, - režisér
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.1861,15.0417&z=12
  DescriptonOkresní město a železniční křižovatka 40 km severovýchodně od hlavního města Prahy, na pravém břehu řeky Labe. - Nadmořská výška: 186 m. - Území osídleno od neolitu (unikátní nález skříňového mohylového kostrového hrobu z mladší doby kamenné v r. 1994) do slovanské doby hradištní. Nejhustější osídlení v místě okolo dnešního Kostelního náměstí snad při obchodní Žitavské stezce, kde později při brodu přes Labe vznikla osada Usk (Ústí), písemně připomínaná k r. 1219. Usk byl potom včleněn do královského města, nově vyměřeného a založeného patrně v l. 1270-1275 německými a holandskými kolonisty (od nich název Neuenburg). První písemná zmínka o Nymburku je z r. 1275, tehdy sem Přemysl Otakar II. přivedl dominikány, Václav II. město opevnil hradbami. Nymburk byl novým centrem kraje (bývalého Havraňska), byl strategicky výhodným pro zásah na obranu Prahy i Kutné Hory. Do bezpečného města se pod ochranu nejvyššího číšníka Jana z Vartemberka uchýlila v r. 1310 Eliška Přemyslovna, za to později Jan Lucemburský i Karel IV. městu Nymburku udělili četné výsady. V l. 1421-1434 Nymburk husitským městem, potom připojen k Boleslavskému kraji. Rozkvět města za Jiřího z Poděbrad a v renesanci, přerušen postihem za účast v povstání proti Ferdinandovi I. r. 1547. Během třicetileté války byla strategicky výhodná poloha příčinou opakovaného průtahu vojsk, r. 1631 město vypálili a r. 1634 vydrancovali Sasové, r. 1639 je obsadili Švédové. Obnova probíhala pomalu, Nymburk klesl na úroveň malého provinčního města. Po zavedení železnice r. 1870 se Nymburk stal významným železničním uzlem. Byl zde vystavěn cukrovar, mlýny, lihovar a pivovar, po regulaci toku řeky Labe nový most a hydroelektrárna s plavební komorou. Původní středověké jádro Nymburka zůstalo zachováno, r. 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. - V historickém centru dodnes gotický kostel sv. Jiljí, část cihlové hradby v lokalitě Na Přístavě, oba vodní příkopy, renesanční radnice z r. 1526, bývalá městská vodárna z r. 1597 (tzv. Turecká věž), morový sloup z r. 1717, pozůstatkem kláštera je kaple sv. Jana Nepomuckého. Ve městě dále např. kostel sv. Jiří, bývalá synagoga, železniční kolonie nebo kubistické krematorium. - K význačným osobnostem Nymburka patří básník a spisovatel Jan z Wojkowicz, spisovatel František Rachlík, barokní malíři, bratři Václav a Josef Kramolínovi a projektant vodních cest Emil Zimmler, pobývala zde spisovatelka Božena Němcová, básník Jan Neruda, hudební skladatel Václav Kálik, spisovatel Bohumil Hrabal a režisér Miroslav Macháček. Na počest hudebního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského pořádá město každoročně mezinárodní hudební festival Nymburské dny B. M. Černohorského. - Známé Sportovní centrum Nymburk je tréninkové středisko Českého svazu tělesné výchovy a sportu, připravuje sportovní reprezentaci České republiky.
  Keywordsměsta * dějiny města * osady * doba kamenná * neolit * doba hradištní * obchodní stezky * třicetiletá válka * železnice * památkové zóny * kostely * kláštery * kaple * radnice * vodárny * morové sloupy * synagogy * železniční kolonie * krematoria * osobnosti * hudební festivaly * sportovní střediska * sportovní reprezentace
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 114.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 511-516.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 337-342.
  Nymbursko a Kopidlnsko: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2003.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 4. Praha: Libri, 2000, s. 524-538.
  Oficiální stránky města Nymburk [online]. [cit. 2008-11-07]. Dostupné z: http://www.mesto-nymburk.cz/www/.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteOkresní město.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (9) - File of personal names and family names
  (1) - File of corporation names
  (2) - File of geographical names
  (523) - File of personal names - persons from region
  (48) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - File of geographical names - region
  (1) - Literature
  (78) - Monographies, maps
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - ***nezarazeno***
  (1000+) - ARTICLES
  (309) - Regional documents - books
  (2) - Regional documents - serials before 1950
  Databáze národních autorit NK ČR
  Nymburk (Česko)

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°11'9.96"N, 15°2'30.12"E

GPS: 50°11'9.96"N, 15°2'30.12"E

Number of the records: 1