Number of the records: 1  

Kostomlaty nad Labem (Česko)

 1. Geographic nameKostomlaty nad Labem (Česko)
  Other nameGroßkostomlat (Česko)
  See also (Narrower term) Hronětice (Kostomlaty nad Labem, Česko)
  (Narrower term) Rozkoš (Kostomlaty nad Labem, Česko)
  (Narrower term) Vápensko (Kostomlaty nad Labem, Česko)
  Events1223 - první zmínka o Kostomlatech
  1346 - uváděna tvrz Mydlovary
  1437 - uváděn hrad Kostomlaty
  Personalities Kecková, Bohuslava - první česká lékařka
  Hrabal, Bohumil - spisovatel
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.18475,14.95992&z=12
  DescriptonObec 5 km západně od Nymburka. - Nadmořská výška: 184 m. - Podle pověsti byla obec založena u zájezdního hostince, kde bylo zabito několik hostů (byly zde kosti mláceny). Podle druhé, pravděpodobnější verze se zdejší obyvatelé zabývali výrobou mýdla z kostí. - Území bylo osídleno již v době železné, stávalo zde keltské hradiště s železářskou výrobou, v mladší době laténské huť na železo. První písemná zmínka o Kostomlatech je z r. 1223 v souvislosti se Sezemou z Kostomlat. V té době byly Kostomlaty dvorec nebo dřevěná tvrz. Kostomlatští okolo r. 1280 jihozápadně od obce, v místech bývalého hradiště Mydlovar, postavili opevněný hrad. Perchta z Kostomlat darovala r. 1346 hrad Mydlovar (zvaný později Kostomlaty nebo Kostomlat) a ves Kostomlaty svému synovi Půtovi z Častolovic. Na přelomu 14. a 15. stol. koupil Kostomlaty Petr z Vartemberka a na Kosti. Později je získal Jan Puška z Kunštátu, stoupenec husitů, pražany jmenovaný hejtmanem Nymburka, proto Kostomlaty v r. 1420 vyplenilo vojsko císaře Zikmunda. Jan Puška také pomáhal pražanům proti pánům z Poděbrad, r. 1425 byl svým synovcem Hynkem Bočkem z Poděbrad v Kostomlatech zajat a uvězněn, zanedlouho zde zemřel. Jako hrad byly Kostomlaty poprvé uváděny r. 1437 v soupise odúmrti Jana Pušky, v majetku Poděbradských. R. 1458 předal Hynek Boček z Poděbrad kostomlatský hrad králi Jiřímu z Poděbrad, svému synovci. Potom se zde majitelé často střídali. R. 1471 získal hrad Kostomlaty syn Jiřího z Poděbrad, minstrberský kníže Jindřich (Hynek) mladší, r. 1495 král Vladislav II. postoupil hrad Kostomlaty Janovi ze Šelemberka, r. 1499 mu udělil i majestát na přívoz pod hradem. Před r. 1509 koupil Kostomlaty Bedřich z Donína, za účast v povstání proti králi Ferdinandovi I. v r. 1547 mu ale byly odňaty. Královská komora potom připojila Kostomlaty k panství Lysá, hrad Mydlovar potom pustl a nebyl již obnoven. Potom se opět majitelé Kostomlat často střídali. Rozvoj obce nastal, když se panství Lysá ujali Šporkové, za jejich vlastnictví byla v Kostomlatech založena škola. V r. 1738 přešlo panství na Sweerts-Šporky. V r. 1775 propukly na Lysecku selské bouře (souvisely s násilnou rekatolizací obyvatelstva), v Kostomlatech byla vzpoura vojensky potlačena. V l. 1851-1882 koupila panství kněžna Rohanová. R. 1843 nechala v Kostomlatech zbourat vinopalnu a postavit cukrovar, při něm v r. 1870 nový dvůr. V r. 1875 byla do obce zavedena železniční dráha. Posledním majitelem Kostomlat byl od r. 1904 Ferdinand hrabě Kinský. - V obci dnes stojí barokní kostel sv. Bartoloměje, při něm barokní zvonice a terasa se sochami. Před školou barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Pozůstatky bývalého kostomlatského dvora se snad nacházejí na dnešní farské zahradě, pozůstatky hradu Mydlovar asi 3 km jihozápadně od obce, v zalesněném cípu Mydlovarského luhu nad řekou Labe. - Na místním hřbitově je hrob první české lékařky, Bohuslavy Keckové. Během druhé světové války na místním nádraží pracoval jako železniční dělník a výpravčí spisovatel Bohumil Hrabal (inspirace pro novelu Ostře sledované vlaky, později zfilmovanou a oceněnou americkou cenou Oscar).
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * archeologické nálezy * doba železná * doba laténská * hradiště * Keltové * výroba železa * mince * tvrze * hrady * zaniklé hrady * přívozy * školy * selské bouře * vinopalny * cukrovary * železnice * kostely * zvonice * hřbitovy * sochy * baroko
  CitationANDĚL, Rudolf; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 220.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 275.
  Dolní Pojizeří, Mladoboleslavsko a Nymbursko: 1: 50 000. 1. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2000.
  Kostomlaty nad Labem: stránky z historie [online]. [cit. 2008-04-08]. Dostupné z: http://www.kostomlaty-obec.cz/.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (14) - File of personal names - persons from region
  (4) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - File of geographical names - region
  (1) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (48) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°11'5.28"N, 14°57'35.64"E

GPS: 50°11'5.28"N, 14°57'35.64"E

Number of the records: 1