Number of the records: 1  

Konětopy (Příbram, Česko)

 1. Geographic nameKonětopy (Příbram, Česko)
  DistrictPříbram
  Events1291 - první písemná zmínka o obci
  1945 - boje poblíž obce
  DescriptonObec 4 km jihovýchodně od Příbrami a 2 km severozápadně od Milína. - Jméno vzniklo patrně od zakladatele osady nebo prvního držitele, Koňaty nebo Konotopa. - První osídlení z okolí Konětop spadá do doby bronzové. Při archeologických výzkumech v l. 1933-1937 nalezeno v místě zvaném Na Neckářích 60 žárových hrobů a v místě Na Zborovkách čtyři kostrové hroby patrně z 11. stol. Obec, osada Konětopy zde stávala patrně již ve 12. stol. První písemná zmínka z r. 1291, tehdy se staly Konětopy součástí nové kolonizace válkami zpustošených osad. Do r. 1579 patřily do příbramského panství, po r. 1579 připojeny ke královskému statku dobříšskému. Od 4.6.1630 v majetku Bruna z Masfeldu, jeho potomci Konětopy (spolu s ostatními obcemi panství) vlastnili až do 19. stol. - Konětopy často zasaženy válečnými útrapami, při posledních, ve dnech 11. a 12.5.1945, u obce zahynulo několik desítek lidí. Dnes v místě bojů (na slivickém návrší nad Konětopy) pomník padlým. - 1.1.1976 Konětopy připojeny ke střediskové obci Milín.
  Keywordsobce * dějiny obce * osídlení * archeologické nálezy * žárové hroby * kostrové hroby * doba bronzová * doba hradištní * druhá světová válka * osvobození * kříže * pomníky
  CitationVOSTAREK, Jiří. Historie osad na Milínsku : Konětopy. Milínský zpravodaj, 1996, roč. 20, č. 6, s. 10-15.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (4) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1