Number of the records: 1  

Vepřek (Česko)

 1. Geographic nameVepřek (Česko)
  DistrictMělník
  Origin1088
  Events1346 - první zmínka o obci
  Personalities Liehmann, Václav - hudebník
  Mayer, Daniel Václav - kapelník, varhaník
  Vrchlický, Jaroslav - básník
  Rosenzweig-Moir, Josef - dekadentní básník
  DescriptonObec 8 km severně od Kralup nad Vltavou při levém břehu řeky Vltavy. V historii nazývána též Vepřec. - Nadmořská výška: 172 m. - Území obce bylo osídleno již v době bronzové, v lokalitách Sochornice a Na Hebronu nálezy z období kultury knovízské a štítarské. Obec založena r. 1088, písemně poprvé uváděna r. 1346. Tehdy byla majetkově rozdělena, jedna část obce byla v držení proboštů kapituly sv. Víta, druhá část byla vladycká (r. 1383 zde uváděn Ctibor z Vepřku). V l. 1352-1405 patřila církevní část obce do řípského děkanátu, r. 1420 dal král Zikmund patrně celou obec do zástavy Štěpánovi z Hlazenovic. Svatovítská kapitula později svůj majetek v obci získala zpět (zápis z r. 1544). Druhá část patřila ke statku Beškovice (dnes Horní Beřkovice), r. 1521 v držení Buriana Trčky z Lípy. V r. 1559 koupil panství Beškovice Kryštof Popel z Lobkovic, jeho rod držel panství až do druhé poloviny 17. stol. V r. 1620 zabavila proboštský statek ve Vepřku pražská novoměstská obec, již v r. 1621 jej ale musela svatovítské kapitule vrátit. Světskou část obce v té době držel Ferdinand Kryštof ze Scheidleru. Obě části obce spojil a k panství Beřkovice připojil hrabě Rudolf Chotek v r. 1752. - V obci původně gotický kostel Narození Panny Marie, na hřbitově dřevěná barokní zvonice (původní postavená již v r. 1456), u kostela budova školy (založená r. 1681) a fara z r. 1737. V bývalém mlýně zbytky gotické tvrze. - Ve Vepřku žil a působil hudebník Václav Liehmann, varhaník a kapelník Daniel Václav Mayer a dekadentní básník Josef Rosenzweig-Moir, často sem jezdíval básník Jaroslav Vrchlický.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * archeologické nálezy * doba bronzová * kultura knovízská * kultura štítarská * kostely * zvonice * dřevěné zvonice * fary * školy * mlýny * zaniklé mlýny * tvrze * zaniklé tvrze * gotika * baroko
  CitationNĚMEC, Jan, SOUKUP, Vladimír. Výlety do okolí Prahy. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989, s. 42.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 374.
  HANZALÍNOVÁ, Hana, LINHARTOVÁ, Dana. Výsledky průzkumu kostela Narození Panny Marie ve Vepřku. Památky středních Čech. 2005, roč. 19, č. 1, s. 54-56.
  UHER, Václav. Římskokatolická farnost Vepřek. Vlastivědný sborník Kralupska. 2013, č. 1-2, s. 24-37.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (12) - File of personal names - persons from region
  (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (28) - ARTICLES
  (5) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

  To the basket