Number of the records: 1  

Lužec nad Vltavou (Česko)

 1. Geographic nameLužec nad Vltavou (Česko)
  See also Chramostek (Lužec nad Vltavou, Česko) (Narrower term)
  DistrictMělník
  Events1223 - první písemná zpráva
  1760 - požár
  1890 - povodeň
  2002 - povodeň
  Personalities Jiránek, Miloš - malíř
  Slaviborská, Jelena - básnířka
  Švic, Miloslav - vojenský letec
  DescriptonObec 7 km jihozápadně od Mělníka. - Nadmořská výška: 164 m. - Název odvozen od Luhu, který se dosud rozkládá na levém břehu Vltavy. - Území osídlené již na počátku našeho letopočtu, při archeologickém výzkumu zde bylo nalezeno rozsáhlé pohřebiště ze starší doby římské. Obec Lužec písemně poprvé uváděna r. 1223, tehdy zde stával poplužní dvůr patřící mělnické kapitule. Za vlády Boleslava II. část obce patřila klášteru sv. Jiří v Praze. V r. 1760 požár zničil téměř celou obec, žárem vyschly i všechny prameny vody. Další katastrofou byly pro obec povodně v r. 1890 a v srpnu 2002. - Rozvoj pro obec znamenalo zrušení nevolnictví v r. 1781 (r. 1784 byla v obci vystavěna škola) a zrušení roboty v r. 1848, které znamenalo zakládání četných spolků. R. 1869 byl založen Sokol, v r. 1881 dělnický podpůrný spolek Vltavan a dále např. Matice školská, Řemeslnicko-živnostenská beseda a Sbor dobrovolných hasičů. V obci vznikaly nové pracovní příležitosti, v r. 1862 byl vystavěn cukrovar a v r. 1870 parní mlýn. Rozvoj říční dopravy usnadnil Laterální kanál z Vraňan do Hořína, který byl v Lužci dokončen r. 1907. Ve 30. l. 20. stol. byla na místě bývalého cukrovaru vystavěna továrna Bratří Horáků na výrobu chladících strojů. V 60. l. 20. stol. u obce založena továrna Prefa a Průmstav na výrobu panelů a betonového potrubí. - Z pamětihodností v obci dnes farní kostel sv. Jiljí s věžními hodinami. Raritou je přívoz přes Vltavu. - Mezi významné rodáky se řadí malíř Miloš Jiránek, básnířka Jelena Slaviborská a vojenský pilot Miloslav Švic.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * doba římská * pohřebiště * kostely * rodáci * požáry * povodně * cukrovary * mlýny * parní mlýny * plavební kanály * přívozy * továrny
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 290.
  Lužec nad Vltavou: historie [online]. [cit. 2005-11-15]. Dostupné z: http://www.luzec.cz/.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names
  (15) - File of personal names - persons from region
  (2) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (73) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1