Number of the records: 1  

Národní přírodní památka Klokočka (Česko)

 1. Geographic nameNárodní přírodní památka Klokočka (Česko)
  Other nameKlokočka (Česko : národní přírodní památka)
  Place Malá Bělá (Česko)
  Velký Rečkov (Bakov nad Jizerou, Česko)
  DistrictMladá Boleslav
  Origin1956 - výnos MK ČSR
  DescriptonChráněné území mezi obcemi Malá Bělá u Bakova a Velký Rečkov. - Nadmořská výška: 223-225 m; rozloha: 3 ha. - Geologické podloží je tvořeno křídovými vápnitými pískovci jizerského souvrství, na nichž se vyvinuly zvodnělé nivní sedimenty s převahou písčité složky. Převážná část území se nachází v nivě přirozeně meandrujícího toku Bělé. Vegetaci tvoří převážně olšina, rákosiny, ostřicové a slatinné porosty. Nejvýznamnější rostlinou je zde popelivka sibiřská (Ligularia sibirica), vyskytuje se jak na slatinné louce, tak ji nalezneme i v rozvolněné olšině či lemových společenstvech, řídkých rákosinách. Na slatinné louce je také výskyt orchidejí prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), kruštíka bahenního (Epipactis palustris) nebo bradáčka vejčitého (Listera ovata). Fauna je zastoupena především členovci, měkkýši a obojživelníky. Je tu silná populace drobného měkkýše vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) a Perpolita petronella. Na mokřadních porostech se vyskytuje cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), linduška lesní (Anthus trivialis) ad. V okolí hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis).
  Keywordspřírodní památky * chráněná území * chráněné druhy * mokřady * flóra * fauna
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 148-149.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  Národní přírodní památka Klokočka (Česko)

  geographical name

Number of the records: 1