Number of the records: 1  

Úherce (Mladá Boleslav, Česko)

 1. Geographic nameÚherce (Mladá Boleslav, Česko)
  See also (Broader term) Dobrovice (Česko)
  DistrictMladá Boleslav
  Events1274 - první zmínka o obci
  Personalities Jiránek, Petr, - hudební skladatel, sbormistr
  Fadrhons, Jan, - hudební skladatel, dirigent
  DescriptonObec asi 7,5 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi a 1 km východně od Dobrovice. V historii nazývána Ouřece, Auřece, Auherce, Ugerce nebo Ugerczie (název odvozen snad od původních osadníků, Uhrů). - Písemně poprvé zmiňována k r. 1274, kdy ji král Přemysl Otakar II. jako církevní majetek vyňal z pravomoci královské komory. Jednotlivé statky v obci pak spravovali různí členové pražské kapituly. Během husitských válek byly Úherce vydrancovány, zůstaly ale i nadále církevním majetkem až do r. 1570, kdy koupil je Jindřich z Valdštejna od probošta Petra z Lindy a připojil je k Dobrovici. Valdštejnům patřila obec až do r. 1617, kdy zde Heník z Valdštejna prodal jeden statek svému regentovi Mikuláši Zajíčkovi. Za účast v protihabsburském povstání byl Heníkovi r. 1623 zabaven veškerý majetek. Konfiskát sice získala další větev rodu Valdštejnů, Úherce ale během třicetileté války zpustly tak, že zde potom zbylo jen 8 stavení. V následujících letech byla obec obnovena, k r. 1713 zde již na všech 22 usedlostech žilo 176 obyvatel, v r. 1890 ve 47 domech 374 obyvatel a v r. 1930 v 98 domech 454 obyvatel. - Na návsi dnes stojí kaplička Panny Marie z r. 1820. - K významným osobnostem obce patří hudební skladatel a sbormistr Petr Jiránek nebo hudební skladatel a dirigent Jan Fadrhons, na jehož počest v Úhercích každoročně probíhá podstatná část hudebního festivalu Fadrhonsova Dobrovice.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * kaple * kapličky * osobnosti * hudební festivaly
  CitationHERČÍK, Karel. Dobrovice 450 let městem, 1558-2008. 1. vyd. Dobrovice: Město Dobrovice, 2008, s. 119-120.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - File of personal names - persons from region
  (4) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1