Number of the records: 1  

Zápy (Česko)

 1. Geographic nameZápy (Česko)
  See also (Narrower term) Ostrov (Zápy, Česko)
  Events1052 - první, sporná zmínka o obci
  1949 - k Zápům natrvalo připojeny obce Stránka a Ostrov
  1964 - Zápy připojeny k Brandýsu nad Labem
  1990 - Zápy opět získaly samostatnost
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.1650,14.6800&z=12
  DescriptonObec 2,5 km jihovýchodně od Brandýsa nad Labem. Název je snad pozůstatkem předslovanské typonomie Čech. - Nadmořská výška: 201 m. - Území osídleno již v pravěku, při archeologickém průzkumu nalezeny úlomky keramiky z doby římské. Písemně obec poprvé připomínána ve falzu z 12. stol., kdy ji k r. 1052 měla získat staroboleslavská kapitula darem od Břetislava I. Ve druhé polovině 13. a první polovině 14. stol. byly Zápy s farním kostelem patrně majetkem zbraslavského kláštera. Později byla obec majetkově rozdělena na díly mezi různé pražské měšťanské rodiny, které si zde vystavěly svá sídla. Nejznámější rodinou byli Zápští ze Záp. R. 1318 byl zmiňován Vznata ze Záp, r. 1329 bratři Vilém, Slavata a Vznata. Za jejich života se ve zdejším pískovcovém lomu dobýval kámen pro stavbu Karlova mostu. Další část Záp patrně patřila opatovi Strahovského kláštera, současně držel jednu část Záp Joklin (Johlin Vzteklec) ze Záp, který se o podací právo ke zdejšímu kostelu soudil dokonce až v Římě. Majetek v Zápech, kromě několika gruntů ve Stránce, sjednotil Zikmund ze Záp (zmiňovaný v l. 1430 a 1451). V r. 1507 je v Zápech poprvé zmiňována zdejší tvrz. R. 1586 získal Zápy (přechodně povýšené na městečko) císař Rudolf II. a připojil je k panství Brandýs, k němuž pak patřily až do konce feudalismu. Zápy včetně veškerého okolí značně utrpěly během třicetileté války, tehdy byly zpustošeny více než dvě třetiny městečka (k r. 1654 zde bylo 8 usedlostí osazených a 22 pustých), vypálena byla i zápská tvrz. V r. 1837 se nedaleko obce rozložil polní tábor s 9000 vojáky. R. 1842 bylo velké sucho, "Labe dočista přestalo téci". V l. 1850 a 1866 obec postihla epidemie cholery. Koncem 19. stol. nastal rozvoj obce. R. 1870 byl založen vlastenecký zpěvácký spolek Čestmír, v r. 1879 stará hospoda V Koutě upravena na školu, r. 1880 v obci založen spolek divadelních ochotníků, r. 1890 hasičský sbor a r. 1898 knihovna hasičského sboru. Během první světové války padlo 22 občanů Záp a sousední Stránky a Ostrova, dalších šest zemřelo na následky války. Na jejich památku byl r. 1924 postaven pomník (od sochaře Emanuela Zentnera z Brandýsa nad Labem). V r. 1938 byla slavnostně otevřena Sokolovna. Místní škola byla v r. 1938 obsazena mobilizovanými českými vojáky a v r. 1939 obsazena německými vojáky. Během květnového povstání v r. 1945 byly na silnici v Zápech postaveny dvě barikády, německá armáda však jela jinudy. V r. 1949 byly na základě hlasování sjednoceny obce Zápy, Stránka a Ostrov do jednoho celku s názvem Zápy, r. 1964 byly Zápy připojeny k Brandýsu nad Labem, jako jeho městská část. V r. 1990 byly na základě rozhodnutí občanů v místním referendu Zápy opět od Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi odděleny a získaly samostatnost. - V obci dnes barokní kostel sv. Jakuba Většího, v domě čp. 36 pozůstatky tvrze Zápských ze Záp, v místní části Stránka pozůstatek stránské tvrze v domě čp. 193. V obci také dochován soubor lidové architektury (klasicistní brána z r. 1812 v usedlosti čp. 25, dále klasicistní usedlosti čp. 8, 13, 24 a 26 a čp. 190 a 212 ve Stránce). - V místní části Stránka se narodil exulant, známý humanista a mistr pražské univerzity Pavel Stránský ze Záp, autor spisu O státě českém.
  Keywordsobce * dějiny obce * doba římská * tvrze * zaniklé tvrze * kostely * lidová architektura * baroko * klasicismus * empír * osobnosti * sloučení obcí
  CitationOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 427.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 278-279.
  Zápy: z historie [online]. [cit. 2006-10-24]. Dostupné z: http://www.zapy.cz/pro!navstevniky/HISTORIE.ASP.
  Zápy: z historie/ Zápy [online]. [cit. 2006-10-30]. Dostupné z: http://www.zapy.cz/pro!navstevniky/historie_zapy.asp.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (5) - File of personal names - persons from region
  (7) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - File of geographical names - region
  (1) - Monographies, maps
  (15) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Zápy (Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°9'54.00"N, 14°40'48.00"E

GPS: 50°9'54.00"N, 14°40'48.00"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.