Number of the records: 1  

Lžovice (Česko)

 1. Geographic nameLžovice (Česko)
  DistrictKolín
  Events1381 - první zmínka o obci
  Personalities Vlastník, Josef, - regionální historik, vojenský kartograf
  DescriptonObec 8 km východně od Kolína, na vysoké labské terase. - Nadmořská výška: 241 m. - Území osídleno již v pravěku, na katastru dnešní obce objeveno patrně halštatské hradiště. Pozdější středověká obec se původně nazývala Jelčovice, od slova jíl. Ve 14. stol. patřila sedleckému klášteru, písemně poprvé uváděna k r. 1381. Po husitských válkách, kdy se Týnec nad Labem s okolními vesnicemi stal majetkem Vaňka z Miletínka, přešly r. 1437 Lžovice pod kolínské panství husitského hejtmana a kněze Bedřicha ze Strážnice. K r. 1466 je zmiňován Váňa ze Lžovic a jeho bratr Bartoš ze Lžovic (rychtář v Křečhoři). V l. 1628-1849 patřily Lžovice k císařskému panství Poděbrady, potom byly připojeny k hejtmanství kolínskému, k Týnci nad Labem, pod jehož administrativní správu náleží dodnes. - V obci na dolní návsi dnes ukázky lidové architektury (čp. 1, 18 a 39), uprostřed obce při hlavní silnici litinový křížek z r. 1883. - K významným osobnostem obce patří např. vojenský kartograf a regionální historik Josef Vlastník.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické nálezy * doba halštatská * doba železná * hradiště * lidová architektura * litinové kříže * osobnosti
  CitationOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 321.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-05-31]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/lzovice.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (1) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1