Number of the records: 1  

Jestřebice (Mělník, Česko)

 1. Geographic nameJestřebice (Mělník, Česko)
  DistrictMělník
  Events1402 - první zmínka o obci
  1995 - vyhlášení vesnické památkové zóny Jestřebice
  Personalities Nebeský, Václav Bolemír - spisovatel
  DescriptonObec 4 km severně od Kokořína, 4,5 km severozápadně od Mšena. - Nadmořská výška: 344 m. - Založena patrně Berky z Dubé koncem 14. stol. při osidlování odlehlé a členité krajiny Kokořínska. První písemná zpráva o obci z r. 1402, tehdy, při dělení berkovského majetku, připadla k majetku hradu Čap. Později opět připojena k majetku hradu Houska, kde zůstala až do 16. stol. V r. 1609 patřila Jestřebice k nedaleké Vidimi, její osudy sdílela až do konce feudalismu. Vidimské panství vlastnil od r. 1622 až do své smrti v r. 1634 Albrecht z Valdštejna. Během třicetileté války původně převážně česká obec částečně zpustošena, později dosidlována německými osadníky. Rozvoj obce přineslo (jako i jinde na Kokořínsku) dnes již zcela zaniklé chmelařství. V r. 1930 v obci 85 Čechů a 228 Němců, v r. 1945 obec stižena odsunem německého obyvatelstva. - Díky rekreačnímu využití v obci dnes dobře zachované ukázky lidové architektury, zejména roubené a částečně i klasicistní domy a chalupy a pozoruhodné skalní objekty ve svazích roklí (bývalý mlýn na samotě Hlučov). Ve východní části obce kruhová náves s kapličkou. Severně od obce zalesněná vulkanická vyvýšenina Špičák (379 m) s obydlím zvaným Halali, dříve sídlo rodu Špačků, posledních soukromých majitelů hradu Kokořín. - V r. 1995 Jestřebice prohlášena vesnickou památkovou zónou. - K významným rodákům obce patří spisovatel Václav Bolemír Nebeský.
  Keywordsobce * dějiny obce * druhá světová válka * odsun * kaple * mlýny * samoty * skalní mlýny * lidová architektura * vesnická architektura * roubené stavby * klasicismus * památkové zóny
  CitationMáchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985, s. 152.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 96-98.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names and family names
  (1) - File of personal names - persons from region
  (3) - File of geographical names - region
  (12) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1