Number of the records: 1  

Přírodní památka Na Oboře (Kokořín-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Na Oboře (Kokořín-oblast, Česko)
  Other nameNa Oboře
  Place Chodeč (Česko)
  DistrictMělník
  Origin14.02.2001 - výnos Správy CHKO Kokořínsko
  DescriptonPřírodní památka na katastru obce Chodeč, 600 m východně od Horní Zimoře. - Rozloha: 3,46 ha. - Nadmořská výška: 255-270 m. - Území se skládá ze čtyř navzájem nesouvislých ploch. Jedná se o zachovalé suché stepně-křovinaté stráně. Vykytují se zde zachovalá luční společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, např. hořec křížatý (Tretorhiza cruciata), zvonek boloňský(Campanula bononiensis), užovka hladká (Coronella austriaca) cikáda chlumní (Cicadetta montana) ad.
  Keywordspřírodní památky * chráněná území * stráně * flóra * fauna
  CitationBERAN, Luboš, POŘÍZEK, Ladislav. Nová chráněná území. Sosna, 2001, č. 1, s. 16.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1