Number of the records: 1  

Vrbno (Česko)

 1. Geographic nameVrbno (Česko)
  DistrictMělník
  Events1241 - písemná zpráva
  13.08.2002 - povodeň
  24.06.2004 - vyhlášena památkovou rezervací
  Personalities Opa, František Karel - učitel
  DescriptonObec leží asi 5 km jihozápadně od Mělníka, mezi Vltavou a plavebním kanálem Vraňany - Hořín. Dnes součást obce Hořín. - Nadmořská výška: 161 m. - Připomínána již v 11. stol., kdy patřila mělnickému hradu. První písemná zpráva o samotné obci a kostelu je z r. 1241. Nejstarší sídlo se nalézalo na jižním okraji nad tzv. Starou Vltavou, severněji lze předpokládat pozdější manský dvůr s vazbou na prvotní románský tribunový kostel. V l. 1319 a 1321 zde nechala královna Eliška Přemyslovna budovat nové grunty. Od 14. století rozdělena na díly. Část dlouhodobě patřila Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, část mělnickému panství a část byla samostatným manským statkem. V 15. stol. vzpomínáni Mléčkové z Vrbna. Za Lobkowiczů ztratila obec svůj dřívější význam ve prospěch sousedního Hořína. V pol. 19. stol. tvořila jednu obec se Zelčínem a Ouporem, v r. 1960 byla sloučena s Hořínem a Brozánkami. - K památkám patří původně tribunový románský kostel Povýšení sv. Kříže na návsi, obklopený středověkým pohřebištěm, výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého u hřbitovní zdi z r. 1828 se sochou sv. Jana Nepomuckého a osmiboká barokní kaple sv. Barbory, pozdější márnice. Uprostřed návsi je barokní výklenková kaple Nejsvětějších pěti ran Kristových z r. 1705. V jižní části návsi patrová neorománská fara z r. 1862 a po obvodu návsi řada patrových domů z poloviny 19. stol. Nová školní budova čp. 60 s eklektickou fasádou a rozměrnými nástěnnými malbami uvnitř od místního řídícího učitele Františka Opa. - Exteriéry obce dlouhodobě využívány k natáčení řady filmů. Ničivá povodeň v srpnu 2002 však značně změnila podobu této obce, bylo zbořeno 30 domů. Památkové objekty jsou postupně rekonstruovány. Část obce kolem kostela je od června 2004 zapsána mezi vesnickou památkovou rezervaci.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * kostely * kaple * márnice * sochy * domy * školy * nástěnné malby * povodně * památkové rezervace
  CitationPEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 272-273.
  ČEPELÁK, Jiří. Dny evropského dědictví připravuje také Vrbno u Mělníka. Mělnicko, 2004, č. 38, s. [3].
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (7) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (9) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1