Number of the records: 1  

Hořany (Nymburk, Česko)

 1. Geographic nameHořany (Nymburk, Česko)
  DistrictNymburk
  Events1282 - první zmínka o obci
  DescriptonObec 7 km severovýchodně od Českého Brodu. Název odvozen od polohy obce. V historii nazývána též Ves Hoření- Nadmořská výška: 215 m. - Raně středověká obec, písemně poprvé zmiňována r. 1282. Původně patřila kapitule sv. Apolináře v Sadské, nějaké statky zde vlastnil také benediktinský klášter z Ostrova u Davle. Po rozebrání církevního majetku během husitských válek zapsal r. 1420 král Zikmund Hořany Jiříkovi z Kunštátu a z Poděbrad, od té doby patřila obec k Poděbradům. Později vlastnil Hořany Jan ze Šelmberka a v l. 1531-1547 Staré Město pražské. R. 1561 je koupil Jaroslav Smiřický ze Smiřic a připojil je ke Kostelci nad Černými lesy, součástí rozsáhlého černokosteleckého panství zůstaly Hořany až do konce feudalismu. Částečně utrpěly během třicetileté války, v soupisu z r. 1654 zde bylo zaznamenáno 16 usedlostí osazených a 2 pusté. - V obci je dodnes dochován soubor lidové architektury ze druhé poloviny 19. a první poloviny 20. stol., klasicistní stavby (výměnek čp. 71 na západní straně návsi, sýpka při čp. 8 a patrně brána u čp. 19), na návsi neogotická kaplička s věžičkou ve štítu.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * kaple * kapličky * lidová architektura * sýpky * klasicismus * novogotika
  CitationPEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 66-67.
  ANDERLOVÁ, Jitka. Region Nymburk: města a obce. 1. vyd. Poděbrady, 2001, s. 26.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - File of personal names - persons from region
  (3) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1