Number of the records: 1  

Tatce (Česko)

 1. Geographic nameTatce (Česko)
  Events1292 - první zmínka o obci
  Personalities Trčkové z Lípy (rod) - majitelé obce
  DescriptonObec 8 km východně od Českého Brodu, 4 km západně od Peček. - Nadmořská výška: 199 m. - Území souvisle osídleno již od pravěku, při výstavbě plynovodu jižně od obce odkryto několik laténských objektů, při stavbě ropovodu Družba r. 1964 v poloze Za Mlýnem objeveno rozsáhlé sídliště pozdní doby bronzové (kultura knovízská, štítarský stupeň). Při záchranném výzkumu z r. 1964 (J. Justová) a podrobněji v l. 1968-1971 (J. Hartl) na katastru obce nalezeno velké množství starších sídlištních objektů a keramiky (mladší doba kamenná až do příchodu Slovanů). Již v pravěku tudy vedla důležitá obchodní cesta, jejíž pozůstatky patrně souvisí s tzv. Čertovou brázdou. Pozdější obec Tatce patřila již ve 13. stol. vyšehradské kapitule, její probošt Jan (levoboček Přemysla Otakara II.) r. 1292 k panství Tatce přikoupil ves Vrbčany. Již v této době zde stávala tvrz, kterou r. 1317 dobyl král Jan Lucemburský. R. 1326 získal obec do zástavy držení Štěpán z Tetína, r. 1356 Karel IV. potvrdil Tatce (s tvrzí a poplužními dvory) jako majetek Vyšehradské kapituly. V r. 1421 církevní majetek v Tatcích zabavili husité a předali ho polnímu hejtmanovi Václavu Cardovi z Petrovic, r. 1436 ho ale císař Zikmund daroval Janovi Kralovcovi z Kralovic. Po něm držel statek jeho syn Oldřich Kralovec, který pak svůj podíl s královským svolením převedl na svého otčíma Jana z Vyšehořovic. V r. 1483 se Tatce dostaly do držení Jindřicha z Kostelce, který u obce založil rozsáhlý rybník. Okolo r. 1500 držel Tatce Jan ze Šelmberka, připojil je ke svému panství Přerov nad Labem, ale r. 1524 je prodal Starému Městu pražskému. R. 1547 byly Tatce staroměstským zabrány a připojeny ke komornímu panství Přerov. V r. 1608 zapsal císař Tatce dědičně Trčkům k panství Kounice, r. Karel st. Záruba z Hustířan je připojil k Radimi. V r. 1747 bylo v Tatcích asi 14 domů, do r. 1778 již 35 domů, r. 1843 zde bylo 61 domů se 464 obyvateli, r. 1854 již 468 obyvatel. K radimskému panství patřily Tatce až do r. 1848. V novodobé historii patřily do okresu Nymburk, k 1.1.2007 přešly pod okres Kolín. - Uprostřed obce na návsi dnes chráněná lípa malolistá, vysazená r. 1918 jako Tatecká lípa republiky, v západní části obce kaple Panny Marie.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické výzkumy * archeologické nálezy * doba kamenná * doba bronzová * kultura knovízská * kultura štítarská * doba železná * doba laténská * obchodní stezky * majitelé obce * zaniklé tvrze * kaple * památné stromy * lípy * ropovody
  CitationŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 490.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 396.
  JILEMNICKÝ SALÁM, Miroslav. Okres se zmenšuje, obce utekly ke Kolínu. Nymburský deník, 10.1.2007, č. 8, s. 9.
  Obec Tatce: informace o obci [online]. c2011. [cit. 2011-09-08]. Dostupné z: http://www.tatce.cz/.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-09-07]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/tatce.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Územně identifikační registr ČR
  NoteObec v okrese Kolín.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (6) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°5'27.96"N, 14°58'38.28"E

GPS: 50°5'27.96"N, 14°58'38.28"E

Number of the records: 1